BLI MED I AMBERA
Director Group Sales & Marketing
Jan Skybak

Jan har 17 års erfaring som internasjonal entreprenør i ulike multinasjonale selskaper (som Danone). Han har også være  ordfører i MBO.

Han er norsk statsborger, men bosatt i Spania, hvor han har bodd 30 år. Jan snakker 5 språk og er President i Norsk Spansk Handelskammer.