Copywriter & Community Manager
Simon Ström

Simon jobbar som copywriter på Superblaise, den Oslobaserade kreativa byrån bakom Amberas brand och kommunikationsstrategi.

Som en av våra community managers på webben producerar simon innehåll till nyhetsbrev och sociala medier. Som svensk i Oslo talar han tre språk och finns tillgänglig via våra Facebooksidor för den som har frågor, synpunkter eller förslag. 

Vårt team

Kommunikationschef
Projektledare kommunikation
Creative and Community Manager
Juridisk mediarådgivare
Juridisk rådgivare
Arkitektkontor, Spanien
Arkitektkontor, Spanien