27 FEBRUARI 2021

Boendeformen framtidens Europa väntar på

Begreppet “Community Living” är inte nytt – tvärtom. Det har funnits sedan mitten av 1960-talet och har bidragit till att samla folket på andra sidan Atlanten genom sociala mötesplatser och samhällen. Men hur är det med oss på denna sidan av Atlanten?

Av Sofie Anthonie Lysø

I nyheterna och egentligen överallt hör vi ständigt om hur ensamhet breder ut sig i samhället både bland unga och äldre. Samtidigt vet vi att det är rotat i människans natur att vi är beroende av gemenskap och social kontakt med andra människor. Vi vet också att familjestrukturer i Europa ständigt förändras och att vi nästan helt har gått ifrån generationsboende, vilket innebär att familjer nu måste stå på egna ben.

Kan vårt sätt att leva bidra till att förändra situationen? Amerikanerna tänkte redan på detta sätt på 1960-talet när begreppet “Community Living” blev en realitet. Hur löste de det? Jo, genom att bygga privata hem som underlättar aktivitet och social interaktion med likasinnade. Detta var och förblev en framgång, och under de senaste 60 åren har amerikanerna byggt över 2000 samhällen inriktade på sociala mötesplatser och gemenskap.

Men känner vi egentligen till konceptet här i Norden? Detta kan tyda på att svaret är nej. Ett av de viktigaste resultaten i en undersökning som genomfördes av Prognossenteret i februari 2020 visar att endast 16 % av 1119 norska intervjuobjekt säger att de känner till eller någonsin har hört talas om termen “Community Living” (Prognossenteret, 2020). Syftet med undersökningen var att få ytterligare inblick i norrmännens bostadspreferenser. Undersökningen visade också att många människor förväxlar begreppet med kollektivboende – och det är förmodligen här de största missförstånden ligger.

För vad är “Community Living”?

Låt oss riva en barriär direkt: “Community Living” handlar inte om att dela rum med andra.

Det här är samhällen där invånarna har möjlighet att flytta till sociala samfund med likasinnade människor, och här kan man välja mellan att bo i hus eller lägenhet. Här har du tillgång till ett antal organiserade och oorganiserade sociala aktiviteter och faciliteter som gym, golfbanor, tennisbanor och mycket mer som man kan använda när man vill.

Ett av de viktigaste värdena som samfunden har gemensamt är möjligheten att hålla sig aktiv och träffas fysiskt – och invånarna älskar det! Så om man vill har man alltid möjlighet att vara med på allt från träningskurser till aerobics och yoga! Med boendeformen kan man fokusera på det man verkligen gillar, och samfunden gör det enkelt att ta tillvara och skapa nya intressen. Det finns lokaler där de boende har möjlighet att samlas för att spela kort, titta på film eller till exempel måla. Det finns matlagningskurser, promenadgrupper, bokcirklar och dagsutflykter. De boende deltar också genom att starta aktiviteter på egen hand och den sociala gemenskapen är påtaglig.

Många samfund har aktiva sociala grupper där du kan komma ut och lära känna grannarna. Vissa grupper fokuserar på att äta god mat, medan andra kanske planerar att gå och titta på sportevenemang.

Vad säger de som har erfarenhet av att bo i samhällen med gemenskap?

En brittisk studie genomförd av Associated Retirement Community Operators (ARCO) har undersökt de boendes erfarenheter av delat boende och inkluderat på vilket sätt boendeformen har förändrat deras liv. De har jämfört detta med andra som inte bor i samhällen med gemenskap.

Undersökningen visar bland annat att 54 % av dem som bor i delat boende mer än gärna deltar i sociala aktiviteter, till skillnad från andra boende där 11 % säger samma sak. Samma undersökning visar också att 70 % av dem som väljer att bo i samhällen med gemenskap säger att de tycker om att leva, till skillnad från andra boende där 48 % säger detsamma.

Dessutom anger undersökningen att så många som 97 % av dem som bor i gemensamma boenden tycker att de har tillräckligt med ensamtid (ARCO, 2020). Således lyckas konceptet uppnå en central del av dess syfte, nämligen att låta de boende själva anpassa sin mängd social aktivitet – helt på sina egna premisser.

Ambera kommer att sätta en ny standard på bostadsmarknaden och etablera denna boendeform i Europa

Ambera kommer att bygga fristående hem för både aktiva vuxna och barnfamiljer genom att anpassa projekten efter deras behov. Vissa projekt kommer endast att vara för aktiva vuxna, medan andra projekt är för både barnfamiljer och aktiva vuxna. Varför? Genom att dela erfarenheter och kunskap kommer familjer med barn att få ett enklare liv och de aktiva vuxna ett meningsfullare liv.

Och det första projektet har redan startat: Ambera Desert Springs – i Almeria i sydöstra Spanien, bara fem minuter från Medelhavet. Detta blir det första Amberasamhället i Europa för aktiva vuxna. Här finns redan en golfbana, tennisbana, gym, fotbollsplan, pool, volleybollplan och restaurang. Förhållandena är de rätta för att skapa ett fantastiskt Amberasamhälle.

Källor:

Prognossenteret 2020. Bostadsundersökningen.

Associated Retirement Community Operators, Ltd. Houdini, health and care: The health and wellbeing benefits of Retirement Communities. Rapporten.