BLI MED I AMBERA

02. FEBRUAR 2021

«Når vi snakker om eldre så snakker vi om mennesker med rullator. For det er jo det vi ser for oss!»

Det sier forskningsleder for seksjon aldersforskning og boligstudier ved NOVA (Oslo Met), Hans Christian Sandlie, og fortsetter med et smil om munnen: «Sannheten er jo at morgendagens eldre er meg om noen få år! Slike som meg må starte med å planlegge bolig tilrettelagt for alderdom». 

Og når man setter dette litt i perspektiv, så er det jo sannheten. For om 10 år er det ikke kun «The Beatles» de såkalte «eldre» snakker om og hører på. Da er det også «Queen» og «Abba» som sakte, men sikkert sniker seg innpå «hitlistene». Derfor mener Sandlie det er viktig å ha i minne hvem som faktisk er morgendagens eldre, også når det kommer til boligtilbud.

Skrevet av Sofie Anthonie Lysø

For hvordan ønsker morgendagens eldre å bo og leve, sånn egentlig?

La oss starte med å se på litt tall. Den 3. juni 2020 publiserte SSB en artikkel som melder om et «Historisk skifte» i den norske befolkningen. Kort fortalt er konklusjonen av artikkelen følgende: «Om 10 år er det flere eldre enn barn i befolkningen» (SSB, 2020). 

Som følge av et aldrende samfunn ligger naturligvis en stor andel av boligbehovet hos nettopp denne gruppen. Dette viser også en undersøkelse gjort av Prognosesenteret i 2020, en undersøkelse som tar for seg den såkalte «Eldrebølgen». Undersøkelsen viser blant annet at hele 75% av boligbehovet de kommende årene kommer som en følge av økningen i befolkningen over 65 år (Prognosesenteret, 2020). 

Den nye generasjonen eldre ønsker seg bedre helse og bedre bolig

Om man tar en titt på programmet fra Rådet for et aldersvennlig Norge, fokuseres deres løpende utviklingsarbeid på fem innsatsområder. Men hovedårsaken til hvorfor programmet er satt i gang, er nettopp den demografiske utviklingens påvirkningskraft, som setter krav til nye løsninger i samfunnet. Og høyt på listen over hva den nye generasjonen eldre ønsker seg, ligger blant annet bedre helse og bedre bolig (Aldersvennlig, 2020).

Dette kan Hans Christian Sandlie bekrefte.

«Både i Norge og internasjonalt kommer det til å bli jobbet mye med det faktum at vi står overfor en aldring av samfunnet, og bolig kommer til å stå helt sentralt i et aldersvennlig samfunn», forteller Sandlie.

Men hva ligger egentlig i begrepet «bedre bolig»? 

Ifølge Sandlie er det flere preferanser som spiller inn når det kommer til bolig for aldersgruppen 60+. Blant annet ønsker mange å bo i nærheten av det nåværende nabolaget sitt, der de allerede har sitt sosiale nettverk. 

«Tilpassede boliger, gjerne parkeringsmuligheter, tilgang til kollektivtrafikk og generelt det å ha mobilitet utenfor hjemmet viser seg å være viktig. Servicefunksjoner som kafeer, helsetjenester og dagligvareforretninger er også preferanser som ofte nevnes», sier Sandlie.

Sandlie trekker også frem livet rundt boligen som helt essensiell for god livskvalitet.  

«Helt sentralt vil det livet vi lever i og rundt boligen være. Dette vil prege folks ve og vel», forteller Sandlie.

Det samme vises også i undersøkelsen gjort av Prognosesenteret i 2020 om «Eldrebølgen». Undersøkelsen viser at det er tydelig at mennesker over 60 år ønsker å bruke mer tid på det man er interessert i, som venner og familie, tur og friluftsliv, trening og hobbyaktiviteter. Samtidig viser dybdeintervjuer utført i samme undersøkelse at det er viktig å kunne få bidra til samfunnet, og være en del av det (Prognosesenteret, 2020).

«Vi ser på eldre som en homogen gruppe, og det er de ikke»

Videre fastslår Sandlie at han tror noe av det viktigste vi kan gjøre for å tilrettelegge for et aldersvennlig Norge er holdningsendringer – også når det kommer til boligtilbud. Han mener det er viktig å ha i minne hvem som faktisk er morgendagens eldre. 

«Sannheten er jo at morgendagens eldre er jo meg om noen få år! Slike som meg må starte med å planlegge en bolig tilrettelagt for alderdom», fortsetter han med et smil om munnen. 

Flere boligtilbud vil være aktuelle

Selv forteller Sandlie at det nok er flere boligtilbud som vil være aktuelle for de eldre i fremtiden. 

«Vi vet ikke helt hvordan bosituasjonen vil være fremover, men min antakelse er at det ikke vil være kun et boligtilbud som vil være aktuelt, men mange – og da handler det om å finne nichene», forteller han. 

«De eldre flytter hvis det er noe attraktivt i nærheten»

Dette viser Prognosesenteret i sin undersøkelse om «Eldrebølgen» (Prognosesenteret, 2020). Skal man forsøke å tolke dette riktig, vil dette også si at nye boligkonsepter som ikke finnes fra før av, kan bli attraktive i fremtiden. Dybdeintervjuer utført i samme undersøkelse viser nemlig at det å bo sammen med «en miks av aldersgrupper» kan være interessant for eldre, fremfor å kun bo sammen med mennesker i samme aldersgruppe.  

Sandlie forteller de har spurt mennesker i aldersgruppen 50-60 om de kunne tenke seg å bo i en bolig med fellesarealer. Man ser at det å dele fellesarealer med andre i fremtiden vil kunne bli aktuelt for flere. 

«Per nå er ikke mange som sier ja, men det interessante er at mange sier at dette kanskje blir aktuelt i fremtiden. Dette kan man tolke som et signal på at det foreligger en form for usikkerhet rundt hva det skal være, men når man setter i gang prosjekter om hva dette kan være, så tror jeg ikke folk er fremmed for det», avslutter Sandlie. 

Kilder:
 
Gleditsch R.F. (2020, 3. juni). Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge. Statistisk Sentralbyrå (SSB). https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/et-historisk-skifte-flere-eldre-enn

Mjøs. I. (2021, 6. januar). Hva skjer med eldrebølgen? Prognosesenteret. 
https://prognosesenteret.no/hva-skjer-med-eldrebolgen/

Aldersvennlig Norge. (2021). Dette jobber vi med. https://www.aldersvennlig.no/programmet/