BLI MED I AMBERA

11. JANUAR 2021

Nyttårsbrev fra Amberas CEO

Kjære venner av Ambera,

Når jeg i dag sitter og skriver dette brevet, er det nøyaktig ett år siden den første pasienten i Wuhan, Kina, døde av Coronaviruset. Det er helt utrolig hva som har skjedd i løpet av de siste 365 dagene. Viruset har spredd seg i rekordfart, men forskerne har også klart å utvikle en vaksine som styrker menneskenes immunforsvar, slik at viruset ikke kan skade oss lenger. Aldri før har man klart å komme i mål med å utvikle og godkjenne en slik medisin innenfor et så kort tidsrom.

Dette har kun vært mulig med en felles innsats fra de ypperste fageksperter på immunologi over hele verden. Og bare i et verdensomspennende fellesskap kommer det til å bli mulig å få kontroll på viruset, både når det gjelder å stoppe spredningen samt å vaksinere en tilstrekkelig andel av befolkningen, slik at flokkimmunitet oppnås.

Amberas CEO: Falko Müller-Tyl

Stikkord fellesskap: Det er ikke tilfeldig at Ambera har valgt å ta utgangspunkt i fellesskap for boligprosjektene sine. Vi mennesker er ikke skapt for isolasjon og ensomhet, men biologisk programmert for fellesskap. Ved hjelp av samhandling og informasjonsdeling har menneskeheten klart å skille seg ut fra andre arter. Dette har også ført til at vi har overlevd en relativ lang tidsperiode, og har oppnådd den sosiale og teknologiske utviklingen vi i dag er vitne til. 

Samtidig kan vi konstatere at fellesskapstanken som har dominert samværet mellom mennesker i mange tusen år har blitt mindre og mindre ivaretatt. Dette har kommet som et  resultat av at den industrielle revolusjonen tok over arbeidslivet, samtidig som et raskt økende behov for effektive boliger vokste frem. Derfor er det helt naturlig at vi savner denne sosiale samhandlingen, og spesielt i disse tider!

Fellesskapstanken i Ambera strekker seg helt tilbake til den tiden der arbeid og fritid (som på denne tiden såvidt fantes) var organisert rundt sosialt samvær. Vi prøver med dette å gi en liten bit av det vi mennesker biologisk sett er skapt for tilbake til folket; Ambera jobber med boligkonsepter der barnefamilier og aktive voksne skal kunne bo i fellesskap. Målet vårt er å bygge bro mellom generasjoner – å bringe generasjoner sammen i en moderne storfamilie. Våre boliger med fellesskap er tilrettelagt for sosialt samvær – så mye eller så lite som hver enkelt beboer ønsker. 

Samvær forutsetter selvfølgelig at vi får lov til å treffe hverandre fysisk igjen, i tråd med regjeringens anbefalinger som sådan retter seg etter fremdriften i vaksineringstiltakene. Dette betyr at dere som potensielle fremtidige beboere, samt vi i Ambera må smøre oss med tålmodighet når det gjelder prosjektutvikling i Norge og Spania. Men vi gleder oss utrolig mye til å komme i gang med nærmere prosjektering, bygging og salg av boliger!

Jeg håper at dere har hatt en bra start på 2021, selv om regjeringen måtte stramme inn tiltakene etter bare noen få dager, og vi kanskje hadde håpet på noen lettelser. Men jeg er helt sikker på at det sosiale livet som alle ser frem til kan komme i gang igjen i løpet av de neste månedene.

Vi krysser i hvert fall fingrene og skal jobbe for at 2021 blir et flott år med masse fellesskap!

Beste hilsen,

Falko Müller-Tyl
CEO i Ambera