BLI MEDLEM NU

VÅRA BOSTADSPROJEKT

Våra Bostadsprojekt

Ambera kommer bygga bostäder över stora delar av Europa, och vi jobbar med flera spännande bostadsprojekt där Ambera kommer att vara en viktig del av att bidra till ett mer meningsfullt liv. Vårt första bostadsprojekt ligger längs den fantastiska Costa del Sol-kusten i Spanien och heter Ambera Duquesa.

Bostäder med gemenskap

Den gemensamma nämnaren är att skapa bostäder där det sociala samspelet står i centrum. Individuella bostäder med tillgång till gemensamhetsytor, delade anläggningar och organisering av aktiviteter för att skapa sociala mötesplatser och tillhandahålla det som behövs för gemenskapen. Valfriheten är stor. Det är du som bestämmer hur aktiv du vill vara. Vårt mantra är: Bostäder med gemenskap – om du vill.

Vi vågar tänka stort och får därför stordriftsfördelar både när det gäller byggandet och driften, vilket ger lägre gemensamhetskostnader. Ännu viktigare är en väsentligt ökad mångfald i aktivitetserbjudandena, eftersom bostadsägarna kan bidra själva om de vill. Välkvalificerade aktivitetsvärdar organiserar alla aktiviteter och intresseklubbar.

Vad kännetecknar våra bostäder?

Alla våra fastigheter är noga utformade med kvalitetsmaterial och byggtekniker som gör att du kan trivas året om i ditt nya hem.

Vårt mål är att hålla klimatutsläppen så låga som möjligt. Vi har valt ut 9 av FN:s 17 hållbarhetsmål som vi jobbar utifrån. En viktig del av detta är bland annat att säkerställa en god ventilation i alla byggnader, och att samla så mycket solljus som möjligt. På så vis håller vi nere elräkningarna och temperaturen på en behaglig nivå.

För att upprätthålla en hög säkerhet och trivsel så installerar vi smart teknik i alla våra bostäder. Inbyggda brandlarm, vattensensorer och termostat håller räkningarna nere, och du kan utöka larmsystemet med flera funktioner och egenskaper om du vill.

AKTUELLA BOSTADSPROJEKT

EUROPAS FÖRSTA COMMUNITY FÖR AKTIVA VUXNA PÅ COSTA DEL SOL

AMBERA DUQUESA

Längs den fantastiska Costa del Solkusten i Sydvästra Spanien hittar du vårt första bostadsprojekt skräddarsytt for aktiva vuxna i Costa del Sol: Ambera Duquesa.

Försäljningen kommer att ske med Ambera i Spanien.

Våra bostadsprojekt

Ambera kommer bygga bostäder över stora delar av Europa, och vi jobbar med flera spännande bostadsprojekt där Ambera kommer att vara en viktig del av att bidra till ett mer meningsfullt liv. Vårt första bostadsprojekt ligger längs den fantastiska Costa del Sol-kusten i Spanien och heter Ambera Duquesa.

Bostäder med gemenskap
Den gemensamma nämnaren är att skapa bostäder där det sociala samspelet står i centrum. Individuella bostäder med tillgång till gemensamhetsytor, delade anläggningar och organisering av aktiviteter för att skapa sociala mötesplatser och tillhandahålla det som behövs för gemenskapen. Valfriheten är stor. Det är du som bestämmer hur aktiv du vill vara. Vårt mantra är: Bostäder med gemenskap – om du vill. Vi vågar tänka stort och får därför stordriftsfördelar både när det gäller byggandet och driften, vilket ger lägre gemensamhetskostnader. Ännu viktigare är en väsentligt ökad mångfald i aktivitetserbjudandena, eftersom bostadsägarna kan bidra själva om de vill. Välkvalificerade aktivitetsvärdar organiserar alla aktiviteter och intresseklubbar.

 

Vad kännetecknar våra bostäder?
Alla våra fastigheter är noga utformade med kvalitetsmaterial och byggtekniker som gör att du kan trivas året om i ditt nya hem. Vårt mål är att hålla klimatutsläppen så låga som möjligt. Vi har valt ut 9 av FN:s 17 hållbarhetsmål som vi jobbar utifrån. En viktig del av detta är bland annat att säkerställa en god ventilation i alla byggnader, och att samla så mycket solljus som möjligt. På så vis håller vi nere elräkningarna och temperaturen på en behaglig nivå. För att upprätthålla en hög säkerhet och trivsel så installerar vi smart teknik i alla våra bostäder. Inbyggda brandlarm, vattensensorer och termostat håller räkningarna nere, och du kan utöka larmsystemet med flera funktioner och egenskaper om du vill.

EUROPAS FÖRSTA COMMUNITY FÖR AKTIVA VUXNA PÅ COSTA DEL SOL

AMBERA DUQUESA

Längs den fantastiska Costa del Solkusten i Sydvästra Spanien hittar du vårt första bostadsprojekt skräddarsytt for aktiva vuxna i Costa del Sol: Ambera Duquesa.

Försäljningen kommer att ske med Ambera i Spanien.