BLI MEDLEM NU

Vårt samhällsansvar

Vårt samhällsansvar

I Ambera vill vi ta ett samhällsansvar för att motarbeta ohälsa och ensamhet, både bland moderna barnfamiljer och äldre människor.

För bara några decennier sedan var generationsboenden en vanlig boendeform, där storfamiljen bodde under ett och samma tak och tog tillvara på varandra i vardagen. Dagens boendeformer har inte mycket utrymme för den sortens sociala samspel att klara livets utmaningar, men behovet av gemenskap och av att kunna hjälpa varandra är oförändrat. 

Dagens pigga vuxna vill gärna ha ett aktivt, socialt liv med hög aktivitetsnivå och möjligheter att bidra till ett meningsfullt engagemang i samhället, medan många av dagens unga familjer med småbarn sliter med att få vardagen att gå ihop.

Detta motiverar oss: Vi på Ambera ser en stor möjlighet för det vi kallar vinna-vinna för flera generationer. Genom att utveckla och driva bostadsprojekt med anpassade gemensamhetsanläggningar och ytor som stimulerar till socialt samspel, så vill vi bidra till ett enklare liv för moderna småbarnsfamiljer och en mer meningsfull vardag för dagens aktiva vuxna.

Gemenskap är bra för oss

Vi vet att gemenskap är bra för hälsan. Därför är det en paradox att ensamhet är en av de största faktorerna bakom dålig hälsa i ett av världens rikaste länder. I dagens samhälle upplever fler och fler ensamhet, även om de har familj och vänner i närheten.

Det här gör vi: Vi utmanar dagens inbyggda uppfattning om hur småbarnsfamiljer och aktiva vuxna ska och bör bo. Genom att bygga enskilda boendeenheter som tar hänsyn till den enskildas behov av ett privatliv, samtidigt som det finns tillgång till gemensamhetsytor och fysiska mötesplatser som stimulerar till aktivitet, involvering och gemenskap, så menar vi att det är fullt möjligt att skapa bättre ramverk för en mer meningsfull vardag och ett rikare liv.

A group of senior friends led by a woman with white hair exploring outdoors.

Hälsoeffekter av att bo i bostäder med gemenskap

Deltar naturligt i sociala arrangemang

(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

54 % resp. 11 %

Prövar nya aktiviteter
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

44 % resp. 13 %

Samlas gärna med vänner
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

42 % resp. 13 %

Tränar oftare
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

32 % resp. 17 %

Träffar familjen oftare
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

31 % resp. 15 %

Har bättre livskvalitet nu än förut
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

55 % resp. 19 %

Vårt samhällsansvar

I Ambera vill vi ta ett samhällsansvar för att motarbeta ohälsa och ensamhet, både bland moderna barnfamiljer och äldre människor. 

För bara några decennier sedan var generationsboenden en vanlig boendeform, där storfamiljen bodde under ett och samma tak och tog vara på varandra i vardagen. Dagens boendeformer har inte mycket utrymme får den sortens sociala samspel för att klara livets utmaningar, men behovet av gemenskap och av att kunna hjälpa varandra är oförändrat. 

Dagens pigga vuxna vill gärna ha ett aktivt, socialt liv med hög aktivitetsnivå och möjligheter till att bidra till ett meningsfullt engagemang i samhället, medan många av dagens unga familjer med småbarn kämpar med att få vardagen att gå ihop.

Detta motiverar oss: Vi på Ambera ser en stor möjlighet för det vi kallar vinna-vinna för flera generationer. Genom att utveckla och driva bostadsprojekt med anpassade gemensamhetsanläggningar och ytor som stimulerar till socialt samspel, så vill vi bidra till ett enklare liv för moderna småbarnsfamiljer och en mer meningsfull vardag för dagens aktiva vuxna.

Gemenskap är bra för oss

Vi vet att gemenskap är bra för hälsan. Därför är det en paradox att ensamhet är en av de största faktorerna bakom dålig hälsa i ett av världens rikaste länder. I dagens samhälle upplever fler och fler ensamhet, även om de har familj och vänner i närheten.

Det här gör vi: Vi utmanar dagens inbyggda uppfattning om hur småbarnsfamiljer och aktiva vuxna ska och bör bo. Genom att bygga enskilda boendeenheter som tar hänsyn till den enskildas behov av ett privatliv, samtidigt som det finns tillgång till gemensamhetsytor och fysiska mötesplatser som stimulerar till aktivitet, involvering och gemenskap, så menar vi att det är fullt möjligt att skapa bättre ramverk för en mer meningsfull vardag och ett rikare liv.

A group of senior friends led by a woman with white hair exploring outdoors.

Hälsoeffekter av att bo i bostäder med gemenskap

Deltar naturligt i sociala arrangemang

(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

54 % resp. 11 %

Prövar nya aktiviteter
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

44 % resp. 13 %

Samlas gärna med vänner
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

42 % resp. 13 %

Tränar oftare
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

32 % resp. 17 %

Träffar familjen oftare
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

31 % resp. 15 %

Har bättre livskvalitet nu än förut
(de som bor i bostäder med gemenskap respektive de som inte gör det)

55 % resp. 19 %