BLI MEDLEM NU

Om oss

En ny slags gemenskap

Ambera är nya aktörer på fastighetsmarknaden som satsar på innovation och nytänkande. Vi ser att många har en stark önskan om gemenskap och delande, både inom den egna generationen och mellan flera generationer. Därför bygger vi bostäder med gemenskap, och vi satsar på delningsekonomi.

Vi kommer att utmana hur aktiva vuxna lever genom att utveckla bostadsprojekt som är anpassade efter deras behov. Vi ser också att de flesta vill ha fler valmöjligheter varje dag och i olika sammanhang. Vi kommer att ge dessa invånare våra valmöjligheter – om och när de vill.

VARFÖR GÖR VI DETTA?

Eftersom livet handlar om människor. Det är människor som gör ett samhälle, inte byggnader. Grundarna av Ambera, Jan Olav Frestad och Falko Müller-Tyl, har utgått från två utmaningar i många människors liv; ensamheten och jakten på ett mer meningsfullt liv.

I USA har de här utmaningarna lösts genom fler än 2 000 aktiva bogemenskaper där folk lever ett mindre ensamt och ett mer meningsfullt liv. Ambera-teamet har rest runt till över 100 projekt i USA och har fått se otroligt många lyckliga människor som bor och lever där. Det här är vår största motivation till att skapa samma slags unika bogemenskaper i Europa.

VAD LEVERAR VI?

Ambera levererar fullvärdiga samhällen, d.v.s. bostadsprojekt från c:a 800 bostadsenheter med omfattande gemensamhetsytor och aktivitetscenter. Vi sätter ihop alla delar till en enhetlig liten ”by”, det vi kallar för en Ambera-by. För oss är detta ”hårdvaran”.

Vid sidan av att bygga byar ser vi också till att det blir en lyckad driftstart. Vi anställer och utbildar en person för varje projekt, en ”Aktivitetsvärd”, som har en inkluderande personlighet och arbetar strukturerat med de boende för att underlätta igångsättandet av en mängd olika aktiviteter.

Aktivitetsvärden bjuder in de boende till att både delta och bidra, och det är ett stort fokus på hälsa, sundhet, inkludering och inte minst våra boendes säkerhet. För oss är detta ”mjukvaran”. Med utgångspunkt i våra undersökningar från USA har vi satt ihop en omfattande designhandbok som ger oss ett slags recept på hur en Ambera-gemenskap ska planeras, byggas och drivas enligt europeisk kultur och livsvanor.

HUR MÄTER VI VÅR FRAMGÅNG?

Ambera tar hållbarhet på allvar i alla dimensioner, och vi börjar med den sociala dimensionen som är kärnan i Ambera-konceptet. Det är här vi levererar det som skiljer oss från andra fastighetsaktörer som endast levererar byggnader med grönområden. Och det är här vi mäter vår framgång. Självklart vill vi också leverera inom den miljömässiga och ekonomiska dimensionen.

Miljöhänsyn ser vi på som en självklarhet och utan att tjäna pengar är företaget inte bärkraftigt över en längre tid. Ambera blir en framgång om de boende trivs i våra byar, lever ett socialt, aktivt och meningsfullt liv och engagerar sig i samhället. Om vi ser samma livsglädje i våra projekt som vi har sett i USA så har vi kommit en bra bit närmare vårt mål.

VILKA ÄR VI?

Amberas multinationella team är sammansatt av erfarna fastighetsutvecklare, kommunikations- och marknadsföringsexperter, arkitekter och rådgivare inom flera specialområden. Alla har internationell erfarenhet och bidrar till Amberas långsiktiga vision om att bli en ledande aktör i Europa.

Teamet är sammansatt av en mångfald av åldersgrupper, bakgrunder och intressen, och teammedlemmarna bidrar därmed till en mångsidig syn på hur vi ska utforma och driva våra projekt.

På investerarsidan har vi fått med oss omkring 100 entusiaster som har en stor tro på Amberas koncept. De största investerarna, utöver grundarna och alla i Ambera-teamet, är Christen Bakke och Arild Karlsen. För att vara väl rustade inför framtida expansionsplaner har Ambera byggt upp ett nätverk med flera stora investeringsfonder i London som står redo med projektfinansieringsmedel.

En ny slags gemenskap

Ambera är nya aktörer på fastighetsmarknaden som satsar på innovation och nytänkande. Vi ser att många har en stark önskan om gemenskap och delande, både inom den egna generationen och mellan flera generationer. Därför bygger vi bostäder med gemenskap, och vi satsar på delningsekonomi.

Vi kommer att utmana hur aktiva vuxna lever genom att utveckla bostadsprojekt som är anpassade efter deras behov. Vi ser också att de flesta vill ha fler valmöjligheter varje dag och i olika sammanhang. Vi kommer att ge dessa invånare våra valmöjligheter – om och när de vill.


VARFÖR GÖR VI DETTA?

Eftersom livet handlar om människor. Det är människor som gör ett samhälle, inte byggnader. Grundarna av Ambera, Jan Olav Frestad och Falko Müller-Tyl, har utgått från två utmaningar i många människors liv; ensamheten och jakten på ett mer meningsfullt liv.

I USA har de här utmaningarna lösts genom fler än 2 000 aktiva bogemenskaper där folk lever ett mindre ensamt och ett mer meningsfullt liv. Ambera-teamet har rest runt till över 100 projekt i USA och har fått se otroligt många lyckliga människor som bor och lever där. Det här är vår största motivation till att skapa samma slags unika bogemenskaper i Europa.

VAD LEVERAR VI?

Ambera levererar fullvärdiga samhällen, d.v.s. bostadsprojekt från c:a 800 bostadsenheter med omfattande gemensamhetsytor och aktivitetscenter. Vi sätter ihop alla delar till en enhetlig liten ”by”, det vi kallar för en Ambera-by. För oss är detta ”hårdvaran”.

Vid sidan av att bygga byar ser vi också till att det blir en lyckad driftstart. Vi anställer och utbildar en person för varje projekt, en ”Aktivitetsvärd”, som har en inkluderande personlighet och arbetar strukturerat med de boende för att underlätta igångsättandet av en mängd olika aktiviteter.

Aktivitetsvärden bjuder in de boende till att både delta och bidra, och det är ett stort fokus på hälsa, sundhet, inkludering och inte minst våra boendes säkerhet. För oss är detta ”mjukvaran”. Med utgångspunkt i våra undersökningar från USA har vi satt ihop en omfattande designhandbok som ger oss ett slags recept på hur en Ambera-gemenskap ska planeras, byggas och drivas enligt europeisk kultur och livsvanor.

 

 

HUR MÄTER VI VÅR FRAMGÅNG?

Ambera tar hållbarhet på allvar i alla dimensioner, och vi börjar med den sociala dimensionen som är kärnan i Ambera-konceptet. Det är här vi levererar det som skiljer oss från andra fastighetsaktörer som endast levererar byggnader med grönområden. Och det är här vi mäter vår framgång. Självklart vill vi också leverera inom den miljömässiga och ekonomiska dimensionen.

Miljöhänsyn ser vi på som en självklarhet och utan att tjäna pengar är företaget inte bärkraftigt över en längre tid. Ambera blir en framgång om de boende trivs i våra byar, lever ett socialt, aktivt och meningsfullt liv och engagerar sig i samhället. Om vi ser samma livsglädje i våra projekt som vi har sett i USA så har vi kommit en bra bit närmare vårt mål.

 

VILKA ÄR VI?

Amberas multinationella team är sammansatt av erfarna fastighetsutvecklare, kommunikations- och marknadsföringsexperter, arkitekter och rådgivare inom flera specialområden. Alla har internationell erfarenhet och bidrar till Amberas långsiktiga vision om att bli en ledande aktör i Europa.

Teamet är sammansatt av en mångfald av åldersgrupper, bakgrunder och intressen, och teammedlemmarna bidrar därmed till en mångsidig syn på hur vi ska utforma och driva våra projekt.

På investerarsidan har vi fått med oss omkring 100 entusiaster som har en stor tro på Amberas koncept. De största investerarna, utöver grundarna och alla i Ambera-teamet, är Christen Bakke och Arild Karlsen. För att vara väl rustade inför framtida expansionsplaner har Ambera byggt upp ett nätverk med flera stora investeringsfonder i London som står redo med projektfinansieringsmedel.

En ny slags gemenskap

Ambera är nya aktörer på fastighetsmarknaden som satsar på innovation och nytänkande. Vi ser att många har en stark önskan om gemenskap och delande, både inom den egna generationen och mellan flera generationer. Därför bygger vi bostäder med gemenskap, och vi satsar på delningsekonomi.

Vi vill utmana hur moderna småbarnsfamiljer och aktiva vuxna bor genom att fokusera på enbart dessa segment, och utveckla projekt som är skräddarsydda efter deras behov.

Vi ser också att fler och fler önskar ha valmöjligheter varje dag och i olika sammanhang. De valmöjligheterna vill vi ge våra boende – om och när de själva vill.

Varför gör vi detta?

Eftersom livet handlar om människor. Det är människor som gör ett samhälle, inte byggnader. Grundarna av Ambera, Jan Olav Frestad och Falko Müller-Tyl, har utgått från två utmaningar i många människors liv; ensamheten och jakten på ett mer meningsfullt liv.

I USA har de här utmaningarna lösts genom fler än 2 000 aktiva bogemenskaper där folk lever ett mindre ensamt och ett mer meningsfullt liv. Ambera-teamet har rest runt till över 100 projekt i USA och har fått se otroligt många lyckliga människor som bor och lever där. Det här är vår största motivation till att skapa samma slags unika bogemenskaper i Europa.

Amberas CEO, COO og FOUNDER

Vad levererar vi?

Ambera levererar fullvärdiga samhällen, d.v.s. bostadsprojekt från c:a 800 bostadsenheter med omfattande gemensamhetsytor och aktivitetscenter. Vi sätter ihop alla delar till en enhetlig liten ”by”, det vi kallar för en Ambera-by. För oss är detta ”hårdvaran”.

Vid sidan av att bygga byar ser vi också till att det blir en lyckad driftstart. Vi anställer och utbildar en person för varje projekt, en ”Aktivitetsvärd”, som har en inkluderande personlighet och arbetar strukturerat med de boende för att underlätta igångsättandet av en mängd olika aktiviteter.

Aktivitetsvärden bjuder in de boende till att både delta och bidra, och det är ett stort fokus på hälsa, sundhet, inkludering och inte minst våra boendes säkerhet. För oss är detta ”mjukvaran”. Med utgångspunkt i våra undersökningar från USA har vi satt ihop en omfattande designhandbok som ger oss ett slags recept på hur en Ambera-gemenskap ska planeras, byggas och drivas enligt europeisk kultur och livsvanor.

Hur mäter vi vår framgång?

Ambera tar hållbarhet på allvar i alla dimensioner, och vi börjar med den sociala dimensionen som är kärnan i Ambera-konceptet. Det är här vi levererar det som skiljer oss från andra fastighetsaktörer som endast levererar byggnader med grönområden. Och det är här vi mäter vår framgång. Självklart vill vi också leverera inom den miljömässiga och ekonomiska dimensionen.

Miljöhänsyn ser vi på som en självklarhet och utan att tjäna pengar är företaget inte bärkraftigt över en längre tid. Ambera blir en framgång om de boende trivs i våra byar, lever ett socialt, aktivt och meningsfullt liv och engagerar sig i samhället. Om vi ser samma livsglädje i våra projekt som vi har sett i USA så har vi kommit en bra bit närmare vårt mål.

Vilka är vi?

Amberas multinationella team är sammansatt av erfarna fastighetsutvecklare, kommunikations- och marknadsföringsexperter, arkitekter och rådgivare inom flera specialområden. Alla har internationell erfarenhet och bidrar till Amberas långsiktiga vision om att bli en ledande aktör i Europa.

Teamet är sammansatt av en mångfald av åldersgrupper, bakgrunder och intressen, och teammedlemmarna bidrar därmed till en mångsidig syn på hur vi ska utforma och driva våra projekt.

På investerarsidan har vi fått med oss omkring 100 entusiaster som har en stor tro på Amberas koncept. De största investerarna, utöver grundarna och alla i Ambera-teamet, är Christen Bakke och Arild Karlsen, som också bidrar med sin erfarenhet i Amberas styrelse. För att vara väl rustade inför framtida expansionsplaner har Ambera byggt upp ett nätverk med flera stora investeringsfonder i London som står redo med projektfinansieringsmedel.