Credit: Ambera

Vi må tørre å snakke om ensomhet

En julehilsen fra Jan Olav Reien Frestad

I dag er det julaften og mange står over store gryter med pinnekjøtt, eller foran ovner med ribbe, og forbereder seg til julefeiringen i kveld. For nordmenn handler julen om samhold og våre nærmeste, og dette er gjerne eneste gangen i året hele familien er samlet. Jul er en fin høytid, kanskje den aller fineste, hvor vi tenker på dem vi er glade i, og de som vi savner. Det er en tid for ettertanke og takknemlighet – for livet vi har, og de vi deler det med.

Men julen har en vemodig side, for det er også høytiden for ensomhet og lengsel. Hvert år skriver avisene om de som feirer jul alene, de som er ensomme, og de som gruer seg til desember. Likevel er det få som snakker om hva vi kan gjøre, hvordan vi kan forebygge ensomhet, og hva som utløser ensomhet. Det er nettopp derfor jeg satt meg ned for å skrive dette, jeg vil dele mine erfaringer om temaet og fortelle dere hva jeg tror på.

Min hoveddrivkraft  for å utvikle og bygge Ambera-prosjektet er å forebygge ensomhet. Ensomhet er noe vi alle på en eller annen måte har kjent på kroppen gjennom livet, inkludert meg selv, og vi leser stadig ny forskning som forteller oss hvor skadelig ensomhet er for oss mennesker.  Jeg opplevde det som veldig tungt og vanskelig da ensomheten slo inn hos meg, og jeg ønsker ikke det samme for noen, derfor ønsker jeg også å bidra til at færre må gå igjennom det samme.

Det er i dag stor enighet blant boligutviklere, arkitekter og psykologer i at boform kan gjøre mye for menneskers sosiale liv og helse. Sosial arkitektur er et begrep de aller fleste i dag er kjent med, og bygninger uten sosiale dimensjoner får massiv kritikk både av journalister og frustrerte folk på sosiale medier – et eksempel er BarCode-blokkene i Bjørvika, Oslo. Hvorfor engasjerer dette folk?

Jo, fordi det er et faktum at boform påvirker livet vi lever, både fysisk og psykisk. Ja, det er faktisk så enkelt! 🙂

En boform jeg virkelig har troen på, og som jeg selv har sett har en enorm sosial effekt, er byer for aktive voksne. Statistikken viser at denne typen boform har redusert ensomhet med 50 % for beboerne i USA. Dette gir meg en enorm motivasjon og inspirasjon, og jeg gleder meg til å lage det første full skala prosjektet i Europa.

I USA er det i dag over 1,5 million mennesker som har fått et bedre liv ved å flytte til en by for aktive voksne, og det er egentlig helt utrolig at dette tilbudet ikke eksisterer i Europa den dag i dag. Tilpasset boform har en enorm samfunnsmessig verdi, og jeg føler meg veldig heldig som får muligheten til å være med på å utvikle denne boformen for oss Europeere.

Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår, og jeg gleder meg til å dele mer om Ambera i året som kommer.

Med vennlig hilsen,

Jan Olav Reien Frestad

Gründer