BLI MED I AMBERA

Vårt samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

I Ambera skal vi å ta et samfunnsansvar for å motarbeide kjedsomhet og ensomhet blant aktive voksne. 

Dagens spreke voksne ønsker seg et aktivt, sosialt liv med høyt aktivitetsnivå og muligheter for å bidra til et meningsfylt engasjement i samfunnet.

Derfor gjør vi:  Ved å utvikle boligprosjekter med fellesfasiliteter og arealer som stimulerer til sosialt samspill, vil vi bidra til en mer meningsfull hverdag for dagens aktive voksne.

fellesskap er bra for oss

Vi vet at fellesskap er bra for helsa. Derfor er det et paradoks at ensomhet er en av de største faktorene til dårlig helse i et av verdens rikeste land. I dagens samfunn opplever stadig flere ensomhet, selv om de har familie og venner rundt seg.

Dette gjør vi: Vi utfordrer dagens inngrodde oppfatning av hvordan aktive voksne skal og bør bo. Ved å bygge individuelle boenheter som tar hensyn til den enkeltes behov for privatliv samtidig som det er tilgang på fellesarealer og fysiske møteplasser som stimulerer til aktivitet, involvering og fellesskap, mener vi det er fullt mulig å skape bedre rammebetingelser for en mer meningsfull hverdag og et rikere liv.

Credit: Getty Images

Helse-effekter ved å bo i boliger med fellesskap

Deltar naturlig i sosiale arrangementer
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

54 % vs 11 %

Prøver nye aktiviteter
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

44 % vs 13 %

Samles gjerne sammen med venner
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

42 % vs 13 %

Trener oftere
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

32 % vs 17 %

Treffer familien oftere
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

31 % vs 15 %

Har bedre livskvalitet nå enn før
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

55 % vs 19 %

Vårt samfunnsansvar

I Ambera skal vi å ta et samfunnsansvar for å motarbeide kjedsomhet og ensomhet blant aktive voksne. 

Dagens spreke voksne ønsker seg et aktivt, sosialt liv med høyt aktivitetsnivå og muligheter for å bidra til et meningsfylt engasjement i samfunnet.

Derfor gjør vi:  Ved å utvikle boligprosjekter med fellesfasiliteter og arealer som stimulerer til sosialt samspill, vil vi bidra til en mer meningsfull hverdag for dagens aktive voksne.

fellesskap er bra for oss

Vi vet at fellesskap er bra for helsa. Derfor er det et paradoks at ensomhet er en av de største faktorene til dårlig helse i et av verdens rikeste land. I dagens samfunn opplever stadig flere ensomhet, selv om de har familie og venner rundt seg.

Dette gjør vi: Vi utfordrer dagens inngrodde oppfatning av hvordan aktive voksne skal og bør bo. Ved å bygge individuelle boenheter som tar hensyn til den enkeltes behov for privatliv samtidig som det er tilgang på fellesarealer og fysiske møteplasser som stimulerer til aktivitet, involvering og fellesskap, mener vi det er fullt mulig å skape bedre rammebetingelser for en mer meningsfull hverdag og et rikere liv.

Credit: Getty Images

Helse-effekter ved å bo i boliger med fellesskap

Deltar naturlig i sosiale arrangementer
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

54 % vs 11 %

Prøver nye aktiviteter
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

44 % vs 13 %

Samles gjerne sammen med venner
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

42 % vs 13 %

Trener oftere
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

32 % vs 17 %

Treffer familien oftere
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

31 % vs 15 %

Har bedre livskvalitet nå enn før
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

55 % vs 19 %