BLI MED I AMBERA

Vårt samfunnsansvar

I Ambera skal vi å ta et samfunnsansvar for å motarbeide kjedsomhet og ensomhet, både blant eldre og moderne barnefamilier.

For bare noen tiår siden var generasjonsboliger en vanlig boform, der storfamilien bodde under ett og samme tak og tok vare på hverandre i hverdagen. Dagens boformer tar i liten grad høyde for et slikt sosialt samspill for å mestre livets utfordringer, men behovet for fellesskap og for å kunne hjelpe hverandre er uendret. 

Dagens spreke voksne ønsker seg et aktivt, sosialt liv med høyt aktivitetsnivå og muligheter for å bidra til et meningsfylt engasjement i samfunnet, mens mange av dagens unge familier med småbarn sliter med å få hverdagen til å gå opp.

Derfor gjør vi: Vi i Ambera ser en stor mulighet for det vi kaller vinn-vinn for flere generasjoner. Ved å utvikle boligprosjekter med fellesfasiliteter og arealer som stimulerer til sosialt samspill, vil vi bidra til et enklere liv for moderne småbarnsfamilier og en mer meningsfull hverdag for dagens aktive voksne.

fellesskap er bra for oss

Vi vet at fellesskap er bra for helsa. Derfor er det et paradoks at ensomhet er en av de største faktorene til dårlig helse i et av verdens rikeste land. I dagens samfunn opplever stadig flere ensomhet, selv om de har familie og venner rundt seg.

Dette gjør vi: Vi utfordrer dagens inngrodde oppfatning av hvordan småbarnsfamilier og aktive voksne skal og bør bo. Ved å bygge individuelle boenheter som tar hensyn til den enkeltes behov for privatliv samtidig som det er tilgang på fellesarealer og fysiske møteplasser som stimulerer til aktivitet, involvering og fellesskap, mener vi det er fullt mulig å skape bedre rammebetingelser for en mer meningsfull hverdag og et rikere liv.

A group of senior friends led by a woman with white hair exploring outdoors.

Helse-effekter ved å bo i boliger med fellesskap

Deltar naturlig i sosiale arrangementer
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

54 % vs 11 %

Prøver nye aktiviteter
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

44 % vs 13 %

Samles gjerne sammen med venner
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

42 % vs 13 %

Trener oftere
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

32 % vs 17 %

Treffer familien oftere
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

31 % vs 15 %

Har bedre livskvalitet nå enn før
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

55 % vs 19 %

Vårt samfunnsansvar

I Ambera skal vi å ta et samfunnsansvar for å motarbeide kjedsomhet og ensomhet, både blant eldre og moderne barnefamilier.

For bare noen tiår siden var generasjonsboliger en vanlig boform, der storfamilien bodde under ett og samme tak og tok vare på hverandre i hverdagen. Dagens boformer tar i liten grad høyde for et slikt sosialt samspill for å mestre livets utfordringer, men behovet for fellesskap og for å kunne hjelpe hverandre er uendret. 

Dagens spreke voksne ønsker seg et aktivt, sosialt liv med høyt aktivitetsnivå og muligheter for å bidra til et meningsfylt engasjement i samfunnet, mens mange av dagens unge familier med småbarn sliter med å få hverdagen til å gå opp.

Derfor gjør vi: Vi i Ambera ser en stor mulighet for det vi kaller vinn-vinn for flere generasjoner. Ved å utvikle boligprosjekter med fellesfasiliteter og arealer som stimulerer til sosialt samspill, vil vi bidra til et enklere liv for moderne småbarnsfamilier og en mer meningsfull hverdag for dagens aktive voksne.

fellesskap er bra for oss

Vi vet at fellesskap er bra for helsa. Derfor er det et paradoks at ensomhet er en av de største faktorene til dårlig helse i et av verdens rikeste land. I dagens samfunn opplever stadig flere ensomhet, selv om de har familie og venner rundt seg.

Dette gjør vi: Vi utfordrer dagens inngrodde oppfatning av hvordan småbarnsfamilier og aktive voksne skal og bør bo. Ved å bygge individuelle boenheter som tar hensyn til den enkeltes behov for privatliv samtidig som det er tilgang på fellesarealer og fysiske møteplasser som stimulerer til aktivitet, involvering og fellesskap, mener vi det er fullt mulig å skape bedre rammebetingelser for en mer meningsfull hverdag og et rikere liv.

A group of senior friends led by a woman with white hair exploring outdoors.

Helse-effekter ved å bo i boliger med fellesskap

Deltar naturlig i sosiale arrangementer
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

54 % vs 11 %

Prøver nye aktiviteter
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

44 % vs 13 %

Samles gjerne sammen med venner
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

42 % vs 13 %

Trener oftere
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

32 % vs 17 %

Treffer familien oftere
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

31 % vs 15 %

Har bedre livskvalitet nå enn før
(de som bor i boliger med fellesskap vs de som ikke gjør det)

55 % vs 19 %