BLI MED I AMBERA

en ny type fellesskap

Ambera er en ny aktør i eiendomsmarkedet som satser på innovasjon og nytenkning. Vi ser at mange har et sterkt ønske om fellesskap og deling, både innenfor egen generasjon og mellom flere generasjoner. Derfor bygger vi boliger med fellesskap, og vi satser på delingsøkonomi.

Vi skal utfordre måten aktive voksne bor på ved å utvikle boligprosjekter som er skreddersydd for deres behov. Vi ser også at de fleste ønsker seg flere valgmuligheter hver dag og i forskjellige sammenhenger. Disse valgmulighetene skal vi gi beboerne våre – om og når de vil.

HVORFOR GJØR VI DET?

Fordi livet handler om mennesker. Det er mennesker som danner et samfunn, ikke et bygg. Gründerne bak Ambera, Jan Olav Frestad og Falko Müller-Tyl, har tatt utgangspunkt i to utfordringer i mange menneskers liv; ensomhet og jakten på et mer meningsfylt liv.

Amerikanerne har løst disse utfordringene ved å utvikle mer enn 2000 aktive boliger med fellesskap i USA hvor folk lever et mindre ensomt og mer meningsfylt liv. Ambera-teamet har vært på befaring på mer enn 100 prosjekter i USA og sett utrolig mange lykkelige mennesker som bor og lever der. Dette er vår største motivasjon for å skape det samme unike fellesskapet i Europa.

HVA LEVERER VI?

Ambera leverer fullverdige samfunn, dvs. boligprosjekter fra ca. 800 boenheter med omfattende fellesarealer og aktivitetssenter. Vi setter alle elementer sammen til en helhetlig liten «by», det vi kaller en Ambera-by. For oss er dette «hardware».

Ved siden av å bygge byene sørger vi også for en vellykket driftsstart. Vi ansetter og utdanner en person i hvert prosjekt som vi kaller «Aktivitetsvert» og som har en inkluderende personlighet, og jobber strukturert med beboerne for å fasilitere igangsetting av et mangfold av aktiviteter.

Aktivitetsverten inviterer beboerne til å både delta og bidra, og det er stort fokus på helse, sunnhet, inkludering og ikke minst våre beboeres sikkerhet. For oss er dette «software». Basert på våre undersøkelser i USA har vi satt sammen en omfattende designhåndbok som gir oss en slags oppskrift for hvordan et Ambera-fellesskap skal planlegges, bygges og driftes i tråd med europeisk kultur og livsvaner.

 

HVORDAN MÅLER VI VÅR SUKSESS?

Ambera tar bærekraft på alvor i alle dimensjoner, og vi begynner med den sosiale dimensjonen som er kjernen i Ambera-konseptet. Det er her vi leverer det som skiller oss ut fra så å si alle andre eiendomsaktører som kun leverer bygninger med uteområder. Og det er her vi skal måle vår suksess. Selvfølgelig skal vi også levere på den miljømessige og økonomiske dimensjonen.

Miljøhensyn anser vi som en selvfølge og uten å tjene penger er selskapet ikke levedyktig over tid. Ambera blir en suksess hvis beboerne våre trives i våre byer, lever et sosialt, aktivt og meningsfylt liv og engasjerer seg i samfunnet. Hvis vi ser samme livsglede i våre prosjekter som vi har sett i USA, så har vi kommet et godt stykke nærmere målet.

HVEM ER VI?

Amberas multinasjonale team er satt sammen av erfarne eiendomsutviklere, kommunikasjons- og markedsføringseksperter, arkitekter og rådgivere innen flere spesialområder. Alle har internasjonal erfaring og bidrar til Amberas langsiktige visjon om å bli en ledende aktør i Europa.

Teamet er sammensatt på tvers av kjønn, aldersgrupper og interesser, og teammedlemmene bidrar dermed med et mangfoldig syn på hvordan vi skal utforme og drifte våre prosjekter.

På investorsiden har vi fått med oss rundt 100 entusiaster som har stor tro på Amberas konsept. De største investorene, i tillegg til gründerne og alle i Ambera-teamet, er Christen Bakke og Arild Karlsen. For å være rustet for fremtidige ekspansjonsplaner har Ambera bygget opp et nettverk med flere store investeringsfond i London som står klare med prosjektfinansieringsmidler. 

en ny type fellesskap

Ambera er en ny aktør i eiendomsmarkedet som satser på innovasjon og nytenkning. Vi ser at mange har et sterkt ønske om fellesskap og deling, både innenfor egen generasjon og mellom flere generasjoner. Derfor bygger vi boliger med fellesskap, og vi satser på delingsøkonomi.

Vi skal utfordre måten moderne småbarnsfamilier og aktive voksne bor på ved å utvikle boligprosjekter som er skreddersydd for deres behov. Vi ser også at de fleste ønsker seg flere valgmuligheter hver dag og i forskjellige sammenhenger. Disse valgmulighetene skal vi gi beboerne våre – om og når de vil.

HVORFOR GJØR VI DET?

Fordi livet handler om mennesker. Det er mennesker som danner et samfunn, ikke et bygg. Gründerne bak Ambera, Jan Olav Frestad og Falko Müller-Tyl, har tatt utgangspunkt i to utfordringer i mange menneskers liv; ensomhet og jakten på et mer meningsfylt liv.

Amerikanerne har løst disse utfordringene ved å utvikle mer enn 2000 aktive boliger med fellesskap i USA hvor folk lever et mindre ensomt og mer meningsfylt liv. Ambera-teamet har vært på befaring på mer enn 100 prosjekter i USA og sett utrolig mange lykkelige mennesker som bor og lever der. Dette er vår største motivasjon for å skape det samme unike fellesskapet i Europa.

HVA LEVERER VI?

Ambera leverer fullverdige samfunn, dvs. boligprosjekter fra ca. 800 boenheter med omfattende fellesarealer og aktivitetssenter. Vi setter alle elementer sammen til en helhetlig liten «by», det vi kaller en Ambera-by. For oss er dette «hardware».

Ved siden av å bygge byene sørger vi også for en vellykket driftsstart. Vi ansetter og utdanner en person i hvert prosjekt som vi kaller «Aktivitetsvert» og som har en inkluderende personlighet, og jobber strukturert med beboerne for å fasilitere igangsetting av et mangfold av aktiviteter.

Aktivitetsverten inviterer beboerne til å både delta og bidra, og det er stort fokus på helse, sunnhet, inkludering og ikke minst våre beboeres sikkerhet. For oss er dette «software». Basert på våre undersøkelser i USA har vi satt sammen en omfattende designhåndbok som gir oss en slags oppskrift for hvordan et Ambera-fellesskap skal planlegges, bygges og driftes i tråd med europeisk kultur og livsvaner.

 

HVORDAN MÅLER VI VÅR SUKSESS?

Ambera tar bærekraft på alvor i alle dimensjoner, og vi begynner med den sosiale dimensjonen som er kjernen i Ambera-konseptet. Det er her vi leverer det som skiller oss ut fra så å si alle andre eiendomsaktører som kun leverer bygninger med uteområder. Og det er her vi skal måle vår suksess. Selvfølgelig skal vi også levere på den miljømessige og økonomiske dimensjonen.

Miljøhensyn anser vi som en selvfølge og uten å tjene penger er selskapet ikke levedyktig over tid. Ambera blir en suksess hvis beboerne våre trives i våre byer, lever et sosialt, aktivt og meningsfylt liv og engasjerer seg i samfunnet. Hvis vi ser samme livsglede i våre prosjekter som vi har sett i USA, så har vi kommet et godt stykke nærmere målet.

 

HVEM ER VI?

Amberas multinasjonale team er satt sammen av erfarne eiendomsutviklere, kommunikasjons- og markedsføringseksperter, arkitekter og rådgivere innen flere spesialområder. Alle har internasjonal erfaring og bidrar til Amberas langsiktige visjon om å bli en ledende aktør i Europa.

Teamet er sammensatt på tvers av kjønn, aldersgrupper og interesser, og teammedlemmene bidrar dermed med et mangfoldig syn på hvordan vi skal utforme og drifte våre prosjekter.

På investorsiden har vi fått med oss rundt 100 entusiaster som har stor tro på Amberas konsept. De største investorene, i tillegg til gründerne og alle i Ambera-teamet, er Christen Bakke og Arild Karlsen. For å være rustet for fremtidige ekspansjonsplaner har Ambera bygget opp et nettverk med flere store investeringsfond i London som står klare med prosjektfinansieringsmidler.