BLI MED I AMBERA

Møt styreT vårt

Amberas styre er godt faglig og bredt sammensatt av mennesker som alle jobber mot vår visjon om å sette mennesker i fokus.

Amberas styre, ledergruppe og ansatte jobber for at vi skal gi aktive voksne og barnefamilier mer enn bare en bolig. De skal også få et sosialt, aktivt, helsebringende og morsomt liv. Dette har stor samfunnsmessig betydning.

Arild Karlsen

Styrets leder

Sigbjørn Johnsen

Styremedlem

Sylvia Brustad

Styremedlem

Christen Bakke

Styremedlem