BLI MED I AMBERA

Møt styret vårt

Møt styreT vårt

Amberas styre er godt faglig og bredt sammensatt av mennesker som alle jobber mot vår visjon om å sette mennesker i fokus.

Amberas styre, ledergruppe og ansatte jobber for at vi skal gi aktive voksne mer enn bare en bolig. De skal også få et sosialt, aktivt, helsebringende og morsomt liv. Dette har stor samfunnsmessig betydning.

Jan Olav Frestad

Styrets leder

Christen Bakke

Styremedlem

Alejandro Crespo Lechner

Styremedlem

Jan Skybak

Styremedlem