BLI MED I AMBERA

Fortrinns-reservasjon betingelser og vilkår

Avtale om Ambera Fortrinns-reservasjon

Vilkår og betingelser

Bakgrunn

Denne avtalen om Ambera Fortrinns-reservasjon («Avtalen») er inngått mellom deg som søkeren som kjøper en Ambera Fortrinns-reservasjon («Du»), og Ambera Lifestyle AS, org.nr. 924 862 521, Klingenberggata 7b, 0161 Oslo, Norge («Ambera»). Denne Avtalen beskriver dine rettigheter og forpliktelser knyttet til din Ambera Fortrinns-reservasjon («Reservasjonen»). Reservasjonen binder deg ikke til ytterligere forpliktelser enn den første betalingen av et reservasjonsgebyr («Reservasjonsbetalingen») i forbindelse med Amberas Fortrinns-reservasjonskampanje.

Disse vilkårene og betingelsene gjelder fra og med den datoen Du gjennomfører Reservasjonen og Reservasjonsbetalingen din («Reservasjonsdatoen»).

Fortrinns-reservasjon og medlemskap i Ambera Lifestyle Organisation

Ved å inngå denne Avtalen får Du en prioritert rett («Reservasjon») til å kjøpe en Ambera-bolig («Boligen») når du foretar Reservasjonen din. I hvilken rekkefølge Reservasjoner kan utøves vil avgjøres ut fra det tidspunktet du foretar Reservasjonen din («førstemann til mølla»-prinsippet).

En faktisk boligkjøpstransaksjon vil bli fullført på din forespørsel når nye Ambera-boliger blir tilgjengeliggjort for kjøp fra Ambera Lifestyle AS eller dets tilknyttede selskaper («Vi» eller «Vår»). Boliger vil bli priset og konfigurert basert på steder, størrelser, funksjoner og valg som er tilgjengelige på bestillingstidspunktet, og Du kan bekrefte tilgjengelighet med en Ambera-representant.

Ved å inngå denne Avtalen, blir Du samtidig et livstidsmedlem i Ambera Lifestyle Organisation. Medlemskapet er gratis og pålegger deg ingen byrder eller forpliktelser.

Medlemskap i Ambera Lifestyle Organisation gir flere fordeler, hvorav ingen er betinget av kjøp av en bolig. Medlemmer i Ambera Lifestyle Organisation («Medlemmer») får livstidstilgang til Ambera Life-mobilappen («Appen») etter at Appen lanseres for allmennheten. Medlemmene vil få unike muligheter til å møte og knytte bånd med andre Medlemmer. Disse mulighetene er verken obligatoriske eller betinget av et boligkjøp (slik at Medlemmene kan «prøve samfunnet før du kjøper»). Det er ingen restriksjoner eller begrensninger på hvor mange muligheter som kan tas, men noen kan medføre en kostnad. Flere detaljer vil følge i Appen fra sak til sak. Videre kan Medlemmer nyte fortrinnsbehandling i ethvert Ambera-samfunn som er utviklet, under utvikling, eller som vil bli utviklet i fremtiden. Medlemmer vil bli informert via deres foretrukne kommunikasjonskanal etter hvert som flere fordeler blir tilgjengelige.

Pris, skatter og offentlige avgifter og gebyrer

Prisen på Boligen vil bli bekreftet i din boligkonfigurasjon, som beskriver boligen Du konfigurerer og den endelige prisoversikten når disse blir tilgjengelige, som begge vil inngå som en del av kjøpsavtalen for din Bolig. Etter hvert som Ambera-samfunn vil bli utviklet i ulike land, vil prisen som er oppført i boligkonfigurasjonen ikke inkludere skatter og offentlige avgifter eller gebyrer, som kan utgjøre opptil 20 % eller mer av boligprisen. Ettersom disse skatter, avgifter og gebyrer endres kontinuerlig og vil avhenge av mange faktorer, vil de bli beregnet nærmere kjøpstidspunktet og angitt på din endelige prisoversikt. Du er ansvarlig for å betale disse ekstra skatter, avgifter og gebyrer.

Prioritert tilgang, reservasjonsprosess, avbestilling og refusjon

Når Du har mottatt din Fortrinns-reservasjon og boliger blir tilgjengelige for salg, har Du prioritert tilgang til å velge en bolig basert på tidspunktet Du har gjort din Reservasjon, og Vi vil invitere deg til å fullføre konfigurasjonen av din Bolig. Vi vil da utstede boligkonfigurasjon og endelig prisoversikt basert på basisprisen på boligen og eventuelle alternativer som er inkludert, eller som du velger.

Reservasjonsbetalingen dekker din Fortrinns-reservasjon og er ikke et depositum for en Bolig. Du kan avbestille Reservasjonen din innen 14 dager etter datoen denne Avtalen er inngått, og i så fall vil Du motta full refusjon av Reservasjonsbetalingen din. En slik avbestilling vil også føre til avslutning av ditt medlemskap i Ambera Lifestyle Organisation, ettersom medlemskap, selv om dette er gratis, er avhengig av å holde eller bruke en reservasjon.

Last ned avbestillingsskjema her

Hvis Du mottok Reservasjonen din gratis som en del av et spesialtilbud, promotering, henvisning eller på andre måter tillatt av Ambera, har Du ikke rett til noen økonomisk refusjon. Dine andre rettigheter forblir uendret.

Når Du signerer kjøpsavtalen for din bolig, bruker Du din Fortrinns-reservasjon. Du forblir imidlertid medlem i Ambera Lifestyle Organisation, som er gratis, inntil Du avslutter abonnementet.

Reservasjonen og denne Avtalen er ikke inngått med forventning om eller i påvente av en betinget kjøpsavtalen.

Du forstår at Ambera kanskje ikke har fullført utviklingen av boligtyper eller har begynt bygging av boliger på det tidspunktet Du inngikk denne Avtalen, og Ambera vil ikke ha en forpliktelse til å levere en bolig før en faktisk boligkjøpsavtale er signert. Din faktiske leveringsdato er avhengig av mange faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, din fremtidige Boligs plassering, konfigurasjon og tilgjengelig byggekapasitet.

Personvern

Amberas personvernerklæring er en del av denne Avtalen og kan ses på her

Ansvarsbegrensning

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvestap, tilleggs- eller følgeskader som oppstår som følge av denne Avtalen. Din eneste og eksklusive beføyelser i henhold til denne Avtalen vil være begrenset til refusjon av Reservasjonsbetalingen din. Hvis det ikke ble foretatt noen betaling (se punkt 4 i denne Avtalen), har Du ikke rett til refusjon.

Ingen videreforhandlere, bortfall og kansellering

Ambera og dets tilknyttede selskaper selger boliger direkte til sluttbrukere, og vi kan ensidig kansellere enhver bestilling som vi tror har blitt gjort med sikte på videresalg av boligen eller som på andre måter er gjort i ond tro.

Gjeldende lovgivning, avtalens fullstendighet og overdragelse

Vilkårene i denne Avtalen er underlagt og skal tolkes i henhold til norsk lov. Forutgående avtaler, muntlige erklæringer, forhandlinger, meddelelser eller opplysninger om Boligen som skal selges ved utøvelse av denne Avtalen, erstattes av denne Avtalen. Vilkår knyttet til Reservasjonen som ikke er uttrykkelig angitt i denne Avtalen er ikke bindende. Vi kan overdra denne Avtalen etter eget skjønn til et av våre tilknyttede selskaper. Enhver boligkjøpsavtale vil bli underlagt den lovgivning som er avtalt dear.

Denne Avtalen er inngått og trer i kraft fra og med den datoen du godtar denne Avtalen, ved elektroniske midler eller på annen måte. Ved å bekrefte og godta denne Avtalen, samtykker du til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen.