BLI MEDLEM NU

12 APRIL 2021

Varför har ingen gjort det här tidigare i Europa?

Ambera erbjuder bostäder med gemenskap. Det är många som kan bygga bostäder, så det är inte den aspekten som gör Ambera unika. Men gemenskap är viktigt för att uppleva tillhörighet. Vad utgör en gemenskap, och hur tillför man gemenskap till ett bostadsprojekt?

Vi ville ta reda på svaret och tittade på befintliga bostadsprojekt som flera europeiska fastighetsutvecklare har byggt tidigare, där det finns ett inslag av gemenskap. De finns i bland annat Sverige, Danmark, Österrike, Schweiz och Norge, och de presenteras under namn som co-living, bogemenskap, granngemenskap, bostadskollektiv och liknande. Men vi var inte överbevisade om att sådana koncept skulle tillfredsställa kraven som en ny generation vuxna kommer att ställa under åren framöver.

Picture of Falko Müller Tyl

Falko Müller Tyl

VD på Ambera

Historierna som inspirerar

Grundaren av Ambera, Jan Olav Frestad, kom ihåg att han hade sett ett projekt som han gillade stort redan på 1990-talet i USA, så vi drog dit för att hitta svaret på frågan. Vi lärde oss att de hade byggt över 2 000 samhällen i USA med gemenskap som ett centralt element under de senaste 60 åren – skräddarsydda för åldersgruppen 55+. Samhällen som utgår från ett aktivt och socialt liv för de som önskar ha det. Vi pratade med de boende, och historierna vi har fått höra har både engagerat oss, inspirerat oss – och berört oss. Här kan du se och höra några av dem:

”Européerna förtjänar att få tillgång till sociala bostadsprojekt!”

Det sade en boende i Arizona till oss. Och vi håller med: Historierna vi hörde och lyckan som vi såg hos de boende i USA inspirerade oss att skapa en europeisk version av det amerikanska konceptet. Det var så Ambera blev till.

Men varför har ingen gjort det här tidigare i Europa? Vi gjorde en grundlig analys av den europeiska fastighetsmarknaden, men lyckades inte hitta något projekt som var i närheten av det vi hade sett i USA. Vad har hejdat europeiska fastighetsutvecklare från att bygga ett samhälle med gemenskap? Är det bara att de inte känner till konceptet, eller finns det faktiska hinder som gör det omöjligt att bygga något liknande?

Tre framgångsfaktorer

Efter att ha besökt och analyserat över 100 projekt i USA så ser vi tre ”framgångsfaktorer” som vi tycker att en europeisk version av ett samhälle med gemenskap borde baseras på:

(1) Storlek

Storleken är avgörande för att ha en spännande mångfald av människor med olika intressen som bidrar till den levande gemenskapen. Bor du i ett samhälle med 1 500 invånare, så hittar du garanterat 15-20 människor som delar dina intressen, om det så är flugfiske eller schack. Och en – inte helt oväsentlig – sidoeffekt av storleken är att kostnader för både byggandet och driften av de gemensamma anläggningarna fördelas på en större grupp.

(2) Ett aktivitetscenter

Ett aktivitetscenter med en aktivitetsvärd är kärnan i Ambera-konceptet. Här finns det plats för yogalektioner, schackklubben, historieberättande – eller helt enkelt att dricka en kopp kaffe med en vän. Aktivitetsvärdarna hjälper till att anordna klubbar och aktiviteter och sätter folk i kontakt med varandra. Vi vet att de är rätt så duktiga i USA på att umgås, men européerna är inte långt efter om de bara får lite hjälp på vägen.

Läs gärna intervjun med en aktivitetsvärd från ett av de största bostadsprojekten i USA: Hur kan vardagen se ut för en aktivitetsvärd?

(3) Närvaro

Närvaro är den tredje faktorn: ”Det är de boende som bildar gemenskapen, inte besökare”, läste vi på en utvecklares hemsida. Det är alltså viktig att bostadsägarna är närvarande i sitt samhälle och bidrar till och deltar i gemenskapen. Om vi till exempel tittar på sydkusten i Spanien, så finns det mängder av ”spökbyar” där folk har köpt en semesterbostad som de använder kanske 2-3 veckor per år. Det är inte det vi kallar för gemenskap.

I ljuset av de här tre framgångsfaktorerna blir det lättare att förklara varför ingen i Europa har byggt liknande samhällen: antingen har man tänkt i en för liten skala, man har byggt ett aktivitetscenter utan att fylla det med liv, eller så har man inte sett till att folk är närvarande. Oftast en kombination av två eller tre av dem.

Vi på Ambera ska se till att framgångsfaktorerna finns med i våra projekt – vi ska bygga bostäder med lyckade och livliga gemenskaper, året om. Bostäder som är uppnåeliga att köpa och en gemenskap som är möjlig att underhålla. Och vi ska bygga både projekt som är anpassade för enbart aktiva vuxna, och projekt som samlar barnfamiljer och aktiva vuxna i en generationsblandning!

Vi är glada över att få önska: ”Välkomna in!”