BLI MED I AMBERA

12. APRIL 2021

Hvorfor har ingen gjort dette i Europa tidligere?

Ambera tilbyr boliger med fellesskap. Det å bygge boliger er det mange som kan, så det er ikke dette aspektet som gjør Ambera unikt. Men fellesskap er viktig for å oppleve tilhørighet. Hva utgjør et fellesskap, og hvordan tilfører man fellesskap til et boligprosjekt?

Vi prøvde å finne svaret ved å se på eksisterende boligprosjekter som flere europeiske eiendomsutviklere tidligere har bygget, som inkluderer et element av fellesskap. Disse finnes blant annet i Sverige, Danmark, Østerrike, Sveits og Norge, og de blir presentert under navnene Co-Living, bofellesskap, nabofellesskap, bokollektiv og lignende. Men vi var ikke overbevist om at slike konsepter kunne tilfredsstille kravene som en ny generasjon voksne kommer til å stille i årene fremover.

Picture of Falko Müller Tyl

Falko Müller Tyl

CEO i Ambera

Historiene som inspirerer

Gründeren av Ambera, Jan Olav Frestad, husket at han hadde sett et prosjekt som han likte godt allerede på 1990-tallet i USA, så vi dro dit for å finne svaret. Vi fant ut at amerikanerne hadde bygget over to tusen byer rundt fellesskap som et sentralt element i løpet av de siste 60 årene – skreddersydd for aldersgruppen 55+. Byer som legger til rette for et aktivt og sosialt liv for de som ønsker det. Vi snakket med beboerne, og historiene vi har blitt fortalt har både engasjert oss, inspirert oss – og rørt oss. Her kan du se og høre noen av dem:

«Europeere fortjener å få tilgang til sosiale boligprosjekter!»

Det sa en beboer i Arizona til oss. Og vi er enige: Historiene og den lykken som vi så hos beboerne i USA inspirerte oss til å skape en europeisk versjon av det amerikanske konseptet. Det er slik Ambera ble til. 

Men hvorfor har ingen gjort det i Europa tidligere? Vi foretok en grundig analyse av det europeiske eiendomsmarkedet, men klarte ikke å finne et prosjekt som var i nærheten av det vi hadde sett i USA. Hva har hindret europeiske eiendomsutviklere fra å bygge en by med fellesskap? Er det bare at de ikke vet om konseptet, eller finnes det veritable hindringer som umuliggjør det å bygge noe slikt?

Tre suksessfaktorer

Etter å ha besøkt og analysert over hundre prosjekter i USA ser vi tre «suksessfaktorer» som vi synes at en europeisk versjon av en by med fellesskap burde basere seg på:

(1) Størrelse

Størrelse er vesentlig for å ha et spennende mangfold av mennesker med forskjellige interesser som bidrar til et levende fellesskap. Bor du i en by med 1500 beboere, så finner du garantert 15-20 mennesker som deler din interesse, om det er fluefisking eller sjakk. Og en – ikke helt uvesentlig – sideeffekt av størrelsen er at kostnader for både bygging og drift av fellesfasilitetene blir fordelt på en større gruppe.

(2) Et aktivitetssenter

Et aktivitetssenter med en aktivitetsvert er kjernen i Ambera-konseptet. Her finner du rom for yogatimer, sjakklubben, historiefortelling – eller simpelthen drikke en kopp kaffe med en venn. Aktivitetsverter tilrettelegger for klubber og aktiviteter og setter folk i kontakt med hverandre. Vi vet at amerikanerne er ganske flinke på sosialisering, men europeere er heller ikke verst på det hvis de får litt hjelp.

Les gjerne intervjuet med en aktivitetsvert fra et av de største boligprosjektene i USA:
Hvordan kan hverdagen til en aktivitetsvert se ut?

(3) Tilstedeværelse

Tilstedeværelse er den tredje faktoren. «Det er beboere som danner et fellesskap, ikke besøkende» leste vi på nettsiden til en amerikansk utbygger. Det er altså viktig at boligeierne er tilstede i byen sin og bidrar til og deltar i fellesskapet. Ser vi for eksempel på sydkysten i Spania, så finnes det utallige «spøkelsesbyer» hvor folk har kjøpt seg en feriebolig som de benytter kanskje 2-3 uker hvert år. Dette er ikke det vi legger i «fellesskap».

I lyset av disse tre suksessfaktorer blir det enklere å forklare hvorfor ingen i Europa har bygget slike byer: enten har man tenkt i for liten skala, man har bygget et aktivitetssenter uten å fylle det med liv, eller så har man ikke sørget for at folk er tilstede. Oftest en kombinasjon av to eller tre av disse.

Vi i Ambera skal sørge for at suksessfaktorene er hensyntatt i våre prosjekter – vi skal bygge boliger med vellykkete og livlige fellesskap, året rundt. Boliger som er oppnåelig å kjøpe og et fellesskap som er oppnåelig å drifte. Og vi skal bygge både prosjekter som er tilrettelagt for kun aktive voksne, og prosjekter som samler barnefamilier og aktive voksne i en generasjonsmiks!

Vi gleder oss til å kunne ønske «Velkommen inn!»