RESERVER

Bli med i vårt sosiale og inkluderende fellesskap der du treffer nye mennesker gjennom å gjøre det du liker og drømmer om!

Våre boligprosjekter

Hvor vil du gjerne bo?

Ambera skal bygge boliger over store deler av Europa, og vi jobber med flere spennende boligprosjekter. Noen prosjekter vil være for aktive voksne der Ambera skal være en viktig bidragsyter for en mer meningsfull tilværelse. Andre prosjekter vil være for flere generasjoner, barnefamilier og godt voksne, i et unikt fellesskap.

Fellesnevneren er å skape boliger der sosialt samspill står i sentrum. Individuelle boenheter med tilgang til fellesarealer, delte fasiliteter og organisering av aktiviteter for å skape sosiale møteplasser og tilrettelegge for felleskap. Valgfriheten er stor. Det er du som bestemmer hvor aktiv du ønsker å være. Vårt mantra er: Boliger med fellesskap – om du vil.

Vi våger å tenke stort og klarer dermed å få til stordriftsfordeler både når det gjelder bygging og drift, som igjen gir lavere felleskostnader. Enda viktigere er et vesentlig økt mangfold i aktivitetstilbudene og godt kvalifiserte aktivitetsverter.

Hva kjennetegner våre boliger?

Alle våre eiendommer er nøye utformet med kvalitetsmaterialer og elementer som gjør at du kan bo og trives året rundt i ditt nye hjem.

Vårt mål er å holde klimautslippene så lave som mulig. Vi har valgt 9 av FNs 17 bærekraftsmål som vi jobber ut ifra. En viktig del av dette er blant annet å bygge god ventilasjon i alle bygninger, og å samle så mye sollys som mulig. Slik holder vi strømregningene lave og temperaturen behagelig.

For å opprettholde høy sikkerhet og trivsel installerer vi smart-teknologi i alle våre boliger. Innebygd brannalarm, vannsensor og termostat holder regningene nede, og du kan utvide alarmsystemet med flere funksjonaliteter og egenskaper om du ønsker det.   

Aktuelle boligprosjekter

Ambera Desert Springs

Salgsstart våren 2021
1300 nye boliger

Prosjektet, som ligger rett ved havet i Almeria-provinsen sørøst i Spania, har alt vi har lett etter til vårt første Ambera-prosjekt.

Ja, jeg vil gjerne motta nyhetsbrev om boligprosjekter og andre nyheter fra Ambera