BLI MED I AMBERA
Screenshot 2023-02-02 at 12.27.55

09. FEBRUAR 2023

«De lykkeligste og sunneste menneskene er de som har varme og gode relasjoner med andre!»

Robert Waldinger, en amerikansk psykiater og leder av «Harvard Study of Adult Development,» har gjort en av de mest omfattende undersøkelsene av voksnes liv noensinne. Studien har fulgt tusenvis av mennesker siden 1938, fra ungdom til alderdom. Basert på data fra undersøkelsen sammenfatter han sitt forskningsarbeid i en interessant TED-Talk.

Les om de faktorene han fant ut som bidrar til et lykkelig liv:

Nære relasjoner er den viktigste faktoren for et lykkelig liv

Gjennom sin forskning fant Waldinger ut at nære relasjoner er det viktigste elementet for å føre et lykkelig liv og unngå ensomhet, depresjon og dårlig fysisk helse. Penger, berømmelse og arbeidssuksess er ikke nødvendigvis likt med lykke, mens gode relasjoner beskytter en mot livets opp- og nedturer.

For 30 år siden fant studien en overraskelse: en sammenheng mellom gode relasjoner og velvære. De menneskene med nære relasjoner rundt seg viste seg å både ha en sterk kropp og en skarp hjerne. I begynnelsen var forskerne skeptiske til dataene, da de mente at det var umulig at relasjoner faktisk påvirker helse. Men etter hvert som flere studier bekreftet dette, fant de faktisk ut at mennesker med gode relasjoner hadde mindre depresjon, var mindre utsatt for sykdommer som diabetes og hjertesykdom, og at de kom seg raskere tilbake fra sykdom.

Hvordan kan dette stemme? Hvordan påvirker relasjoner vår lykke og vår fysiske helse?

Forskning har vist at gode relasjoner kan hjelpe oss med å regulere stress og opprettholde fysisk og mental helse.

Waldinger forteller om et eksperiment der noen fikk oppgaven å snakke med en fremmed på en undergrunnsbane, mens andre bare skulle gjøre sine vanlige ting. Det viste seg at de som snakket med fremmede, selv om de ikke trodde de ville like det, endte opp mer lykkelige enn de som holdt seg for seg selv.

Forskning har vist at lykke bidrar til en langsommere aldringsprosess og bedre helse ved å redusere kronisk betennelse og stress. Våre relasjoner har en stor betydning for helsen vår, akkurat som livsstilsfaktorer som å unngå røyking og overforbruk av alkohol, regelmessig trening og tilgang til helsetjenester.

Hvordan kan man opprettholde og skape nye relasjoner?

Waldinger gir noen tips for å styrke våre relasjoner: For å opprettholde gode relasjoner kan vi være aktive og ta initiativ til å vedlikeholde regelmessige kontakter med viktige mennesker i livet vårt.

Vi kan også gi liv til gamle relasjoner, for eksempel ved å foreslå noe nytt. Vi kan delta i fellesskap med andre som har felles interesser, for eksempel gjennom frivillig arbeid eller idrett. Til slutt kan vi øve oss på å starte samtaler med andre og bli mer komfortable med å møte nye mennesker.

Waldinger ønsker å minne oss på at å bygge relasjoner med andre er en viktig del av å leve et godt og sunt liv. Å starte samtaler med andre, være aktive i å styrke relasjoner, delta i fellesskap og vedlikeholde gode relasjoner er alle måter å styrke våre relasjoner og vårt velvære på. 

Så ikke nøl med å ta kontakt med noen du savner eller ønsker å være nærmere, fordi det kan ha stor positiv innvirkning på deg selv og på dem du kontakter! 

Klikk her for å se hele TED-Talken til Robert Waldinger. 
Er du også videre interessert i temaet, kan vi anbefale boken «The Good Life» av Robert Waldinger og Marc Schulz! 

Ambera ønsker å være en bidragsyter til å styrke relasjoner og sosialt nettverk

Forskningen til Waldinger og hans team understreker betydningen av at Ambera tar et samfunnsansvar. Ambera ønsker å være en ledestjerne i å styrke relasjoner og sosiale forbindelser blant folk ved å tilby aktiviteter og bygge boligprosjekter som legger vekt på fellesskap.

Vi i Ambera har allerede startet å planlegge vårt første boligprosjekt langs den spanske solkysten, og vi oppdaterer kontinuerlig vår aktivitetskalender med nye sosiale arrangementer. Du er alltid hjertelig velkommen til å delta!

09. FEBRUAR 2023

«De lykkeligste og sunneste menneskene er de som har varme og gode relasjoner med andre!»

Robert Waldinger, en amerikansk psykiater og leder av «Harvard Study of Adult Development,» har gjort en av de mest omfattende undersøkelsene av voksnes liv noensinne. Studien har fulgt tusenvis av mennesker siden 1938, fra ungdom til alderdom. Basert på data fra undersøkelsen sammenfatter han sitt forskningsarbeid i en interessant TED-Talk.

Les om de faktorene han fant ut som bidrar til et lykkelig liv:

Nære relasjoner er den viktigste faktoren for et lykkelig liv

Gjennom sin forskning fant Waldinger ut at nære relasjoner er det viktigste elementet for å føre et lykkelig liv og unngå ensomhet, depresjon og dårlig fysisk helse. Penger, berømmelse og arbeidssuksess er ikke nødvendigvis likt med lykke, mens gode relasjoner beskytter en mot livets opp- og nedturer.

For 30 år siden fant studien en overraskelse: en sammenheng mellom gode relasjoner og velvære. De menneskene med nære relasjoner rundt seg viste seg å både ha en sterk kropp og en skarp hjerne. I begynnelsen var forskerne skeptiske til dataene, da de mente at det var umulig at relasjoner faktisk påvirker helse. Men etter hvert som flere studier bekreftet dette, fant de faktisk ut at mennesker med gode relasjoner hadde mindre depresjon, var mindre utsatt for sykdommer som diabetes og hjertesykdom, og at de kom seg raskere tilbake fra sykdom.

Hvordan kan dette stemme? Hvordan påvirker relasjoner vår lykke og vår fysiske helse?

Forskning har vist at gode relasjoner kan hjelpe oss med å regulere stress og opprettholde fysisk og mental helse.

Waldinger forteller om et eksperiment der noen fikk oppgaven å snakke med en fremmed på en undergrunnsbane, mens andre bare skulle gjøre sine vanlige ting. Det viste seg at de som snakket med fremmede, selv om de ikke trodde de ville like det, endte opp mer lykkelige enn de som holdt seg for seg selv.

Forskning har vist at lykke bidrar til en langsommere aldringsprosess og bedre helse ved å redusere kronisk betennelse og stress. Våre relasjoner har en stor betydning for helsen vår, akkurat som livsstilsfaktorer som å unngå røyking og overforbruk av alkohol, regelmessig trening og tilgang til helsetjenester.

Hvordan kan man opprettholde og skape nye relasjoner?

Waldinger gir noen tips for å styrke våre relasjoner: For å opprettholde gode relasjoner kan vi være aktive og ta initiativ til å vedlikeholde regelmessige kontakter med viktige mennesker i livet vårt.

Vi kan også gi liv til gamle relasjoner, for eksempel ved å foreslå noe nytt. Vi kan delta i fellesskap med andre som har felles interesser, for eksempel gjennom frivillig arbeid eller idrett. Til slutt kan vi øve oss på å starte samtaler med andre og bli mer komfortable med å møte nye mennesker.

Waldinger ønsker å minne oss på at å bygge relasjoner med andre er en viktig del av å leve et godt og sunt liv. Å starte samtaler med andre, være aktive i å styrke relasjoner, delta i fellesskap og vedlikeholde gode relasjoner er alle måter å styrke våre relasjoner og vårt velvære på.

Så ikke nøl med å ta kontakt med noen du savner eller ønsker å være nærmere, fordi det kan ha stor positiv innvirkning på deg selv og på dem du kontakter!

Klikk her for å se hele TED-Talken til Robert Waldinger her. 
Er du også videre interessert i temaet, kan vi anbefale boken «The Good Life» av Robert Waldinger og Marc Schulz! 

Ambera ønsker å være en bidragsyter til å styrke relasjoner og sosialt nettverk

Forskningen til Waldinger og hans team understreker betydningen av at Ambera tar et samfunnsansvar. Ambera ønsker å være en ledestjerne i å styrke relasjoner og sosiale forbindelser blant folk ved å tilby aktiviteter og bygge boligprosjekter som legger vekt på fellesskap.

Vi i Ambera har allerede startet planleggingen av vårt første boligprosjekt langs den spanske solkysten, og vi oppdaterer kontinuerlig vår aktivitetskalender med nye sosiale arrangementer. Du er alltid hjertelig velkommen til å delta!