BLI MED I AMBERA

Boformen fremtidens Europa venter på

28. januar 2021

Boformen fremtidens Europa venter på

Konseptet «Community Living» er ikke nytt – snarere tvert imot. Det har eksistert helt siden midten av 1960-tallet, og har vært en stor bidragsyter til å samle befolkningen på andre siden av Atlanteren gjennom sosiale møteplasser og fellesskap. Men hva med oss på denne siden av Atlanteren?

Skrevet av Sofie Anthonie Lysø

I nyhetene, og egentlig overalt, hører vi kontinuerlig om hvordan ensomheten brer seg i samfunnet både blant de unge og de eldre. Samtidig vet vi at det ligger forankret i menneskenaturen at vi er avhengig av fellesskap og sosial kontakt med andre mennesker. Vi vet også at familiestrukturene i Europa stadig endrer seg, og at vi nærmest har gått helt bort fra generasjonsboliger som fører til at familiene nå må stå på egne ben.

Kan måten vi bor på være med på å endre situasjonen? Amerikanerne tenkte allerede i disse baner på 1960-tallet da konseptet «Community Living» ble en realitet. Hvordan løste de det? Jo, ved å bygge private boliger som skulle legge til rette for aktivitet og sosial interaksjon med likesinnede. Dette var og forble en suksess, og amerikanerne har i løpet av de siste 60 årene bygd over 2000 byer basert på å skape sosiale møteplasser og tilrettelegge for fellesskap.

Men kjenner vi egentlig til konseptet her i nord? Det kan tyde på at svaret er nei. En av de viktigste funnene i en undersøkelse utført av Prognosesenteret i februar 2020 viser at kun 16% av 1119 norske intervjuobjekter sier at de kjenner til eller noen gang har hørt om begrepet «Community Living» (Prognosesenteret, 2020). Målet med undersøkelsen var å få ytterligere innsikt i nordmenns boligpreferanser. Undersøkelsen viste også at mange forveksler begrepet med bokollektiv – og det er nok her de største misforståelsene ligger.

For hva er «Community Living»?

La oss bryte ned en barriere med en eneste gang: «Community Living» handler ikke om å dele rom med andre. 

Dette er samfunn der beboerne har mulighet til å flytte til sosiale samfunn med likesinnede, og her kan man velge mellom å bo i hus eller leilighet. Her har man tilgang til en rekke organiserte og uorganiserte sosiale aktiviteter, og fasiliteter som treningssenter, golfbaner, tennisbaner og mye mer som man kan benytte seg av om man vil.  

En av de viktigste verdiene samfunnene har til felles er muligheten for å holde seg aktive og møtes fysisk – og beboerne elsker det! Så dersom man ønsker har man alltid muligheter til å bli med på alt fra treningskurs, til aerobic-klasser til Yoga! Med boformen får man fokusere på det man virkelig liker, og samfunnene tilrettelegger for å ivareta samt skape nye interesser. Det finnes lokaler der innbyggerne har mulighet til og samles for å spille kort, se filmer eller for eksempel male. Det tilbys egne matlagingskurs, gågrupper, bokgrupper og dagsturer. Beboerne er også engasjerte i å starte opp aktiviteter på egenhånd, og det sosiale fellesskapet er til å ta og føle på.

Mange samfunn har aktive sosiale grupper der man kan komme seg ut og bli kjent med naboene. Noen av gruppene fokuserer på å spise god mat, mens andre kanskje planlegger å dra og se på sportsarrangementer. 

Hva sier de som har erfaring med å bo i boliger med fellesskap?

En britisk undersøkelse gjort av Associated Retirement Community Operators (ARCO) har forsket på erfaringene til beboere i boliger i fellesskap, og herunder hvilke livsendringer boformen har medført livene deres. Dette har de sammenlignet med andre som ikke bor i bolig med fellesskap. 

Undersøkelsen viser blant annet at 54% av de som bor i boliger med fellesskap deltar mer enn gjerne i sosiale aktiviteter, til forskjell fra ikke-beboere der 11% sier det samme. Den samme undersøkelsen viser også at 70% av de som velger å bo i boliger med fellesskap sier at de oftere gleder seg over livet, til forskjell fra ikke-beboere der 48% sier det samme. 

I tillegg slår undersøkelsen fast at hele 97% av de som bor i boliger med fellesskap mener de har nok alenetid (ARCO, 2020). Dermed klarer konseptet å oppnå en sentral del av sitt formål, nemlig å la beboerne selv tilpasse sin mengde sosiale aktivitet – helt på egne premisser.

Ambera skal sette en ny standard på boligmarkedet og etablere denne boformen i Europa 

Ambera skal bygge selveierboliger for både aktive voksne og barnefamilier, ved å skreddersy prosjekter for deres behov. Noen prosjekter vil være kun for aktive voksne, mens andre prosjekter skal være for både barnefamilier og aktive voksne. Hvorfor? Fordi ved å dele erfaringer og kunnskap vil barnefamiliene få et enklere liv, og de aktive voksne et mer meningsfylt liv. 

Og det første prosjektet er allerede igangsatt: Ambera Desert Springs – i Almeria sørøst i Spania, kun fem minutter fra Middelhavet. Dette skal bli den første Ambera-byen i Europa for aktive voksne. Her finnes det allerede golfbane, tennisbane, treningssenter, fotballbane, svømmebasseng, volleyballbane og restaurant. Forholdene ligger til rette for å skape en fantastisk Ambera-by.  

Kilder:
 
Prognosesenteret 2020. Boformundersøkelsen.  
 
Associated Retirement Community Operators, Ltd. Housing, health and care: The health and wellbeing benefints of Retirement Communities. Rapporten.