BLI MED I AMBERA

24. FEBRUAR 2023

Er det vanskelig å skape venner som voksen? Her er 5 tips som kan hjelpe deg.

Å møte nye venner som voksen kan være en utfordring. Men frykt ikke, den amerikanske psykologen Marisa Franco har vitenskapsstøttede tips for å lage og vedlikeholde vennskap som voksen. I denne artikkelen gir vi deg 5 tips til hvordan du kan skape nye vennskap som voksen. 

Hvordan kan vi skape og opprettholde vennskap i en tid preget av distraksjoner, utbrenthet og kaos, spesielt i et samfunn som ofte verdsetter romantisk kjærlighet på bekostning av andre relasjoner? Doktor Maria Franco, har skrevet boken «Platonic – How the Science of Attachment Can Help You Make and Keep Friends», der hun går i dybden på hvordan man kan skape og beholde vennskap. Fra å lytte aktivt til andre og være sårbar, til å delta i gruppeaktiviteter og bruke teknologi til å lette sosiale forbindelser, vil vi utforske de beste strategiene for å finne og bygge ekte vennskap i voksenlivet.

1) Lytt aktivt og vis interesse for andre

Først og fremst, fremhever hun at det er viktig å lytte oppmerksomt til andre og vise interesse for deres opplevelser og perspektiver. Ved å gjøre dette, kan vi bygge tillit og samarbeid, og skape muligheter for vennskap.

Franco gir i TED–talken «The secret to making new friends as an adult» et eksempel på en kvinne som følte seg isolert etter å ha flyttet til en ny by. Ved å delta på et nettverksarrangement og lytte aktivt til andre, klarte hun å knytte kontakt med noen som delte interessene hennes og starte et nytt vennskap.

2) Tør å være sårbar

Å dele egne opplevelser og følelser med andre kan være både utfordrende og risikabelt, men det kan også være en kraftfull måte å styrke forbindelser og øke empati på.

Franco deler sin personlige erfaring med å føle seg sårbar da hun først flyttet til en ny by uten noen venner. Ved å være åpen om sine følelser, klarte hun å bygge relasjoner og etablere et støttesystem.

Hun beskriver hvordan hun gikk til en kafé og møtte en annen amerikaner som var i en lignende overgangsfase, og hun inviterte ham til å delta på et møte senere samme dag. Deretter møtte hun en annen person, som hun også inviterte med på en annen aktivitet. Franco understreker også at det viktigste når du ønsker å knytte vennskap, er å få den andre personen til å føle seg verdsatt, heller enn å imponere dem med din underholdningsevne.

3) Oppsøk aktiviteter der du møter mennesker jevnlig

En av de viktigste strategiene Franco anbefaler, er å søke etter felles aktiviteter eller interesser. Ved å delta i gruppeaktiviteter, kan vi møte likesinnede personer og binde oss over en felles lidenskap. Dette kan innebære å bli med i en klubb, å jobbe som frivillig for en sak vi bryr oss om, eller å delta på arrangementer relatert til en hobby eller interesse.

«Jo mer vi eksponeres for noen, jo mer liker vi dem ubevisst.», sier Franco. Derfor anbefaler forfatteren å bli med i en gruppe eller aktivitet som skjer regelmessig over tid, da dette gir mulighet for gjentatte og uplanlagte interaksjoner og sårbare øyeblikk som gir grunnlag for vennskap. Forfatteren deler også at det er viktig å utvikle eksklusivitet med noen i gruppen, og anbefaler å invitere dem ut for kaffe eller te for å starte vennskapet.

Franco foreslår å finne en gruppe eller klubb knyttet til en hobby eller interesse, for eksempel en løpeklubb eller en bokklubb. Ved å delta i disse aktivitetene kan vi møte andre som deler lidenskapene våre og bygge vennskap rundt dem!

Les om hvordan vi i Ambera tilrettelegger for aktivitet i våre boligprosjekter. 

4) Bruk teknologi til å lette sosiale forbindelser:

Franco understreker også rollen teknologi spiller i å skape sosiale forbindelser. Mens online interaksjoner aldri kan erstatte ansikt-til-ansikt interaksjoner, kan de gi en verdifull start på å bygge relasjoner. Sosiale medieplattformer kan for eksempel hjelpe oss med å koble oss med andre som deler våre interesser eller erfaringer.

Ambera har forstått denne viktige rollen teknologi spiller i å lette sosiale forbindelser, og har derfor utviklet sin egen app for å hjelpe mennesker å bli kjent med hverandre og møtes for sosiale aktiviteter. Ambera-appen gir deg muligheten til å finne grupper og arrangementer i området ditt, og koble deg med andre beboere som deler dine interesser eller hobbyer.

Les mer om Ambera-appen her.


5) Vær åpen for nye opplevelser og perspektiver:

Ved å søke forbindelser med enkeltpersoner fra forskjellige bakgrunner og perspektiver, kan vi utvide våre egne horisonter og lære av andre, og til slutt berike livene våre gjennom vennskap.

Franco understreker viktigheten av å søke forbindelser med individer fra forskjellige bakgrunner og perspektiver. Hun gir et eksempel på en kvinne som ble med i en multikulturell danseklasse og klarte å få nye venner fra ulike bakgrunner.

Å ta skritt for å bygge vennskap som voksen kan være utfordrende, men som Franco påpeker, er det en viktig investering i vår egen velvære og lykke.

Med tålmodighet, innsats og de riktige strategiene kan vi alle finne og opprettholde de vennskapene vi trenger for å trives og lykkes i livet!

Les også om de viktigste faktorene som bidrar til et lykkelig liv.

07. JUNI 2023

Er det vanskelig å skape venner som voksen? Her er 5 tips som kan hjelpe deg.

Å møte nye venner som voksen kan være en utfordring. Men frykt ikke, den amerikanske psykologen Marisa Franco har vitenskapsstøttede tips for å lage og vedlikeholde vennskap som voksen. I denne artikkelen gir vi deg 5 tips til hvordan du kan skape nye vennskap som voksen. 

Hvordan kan vi skape og opprettholde vennskap i en tid preget av distraksjoner, utbrenthet og kaos, spesielt i et samfunn som ofte verdsetter romantisk kjærlighet på bekostning av andre relasjoner? Doktor Maria Franco, har skrevet boken  «Platonic – How the Science of Attachment Can Help You Make and Keep Friends», der hun går i dybden på hvordan man kan skape og beholde vennskap. Fra å lytte aktivt til andre og være sårbar, til å delta i gruppeaktiviteter og bruke teknologi til å lette sosiale forbindelser, vil vi utforske de beste strategiene for å finne og bygge ekte vennskap i voksenlivet.

1) Lytt aktivt og vis interesse for andre

Først og fremst, fremhever hun at det er viktig å lytte oppmerksomt til andre og vise interesse for deres opplevelser og perspektiver. Ved å gjøre dette, kan vi bygge tillit og samarbeid, og skape muligheter for vennskap.

Franco gir i TED–talken «The secret to making new friends as an adult» et eksempel på en kvinne som følte seg isolert etter å ha flyttet til en ny by. Ved å delta på et nettverksarrangement og lytte aktivt til andre, klarte hun å knytte kontakt med noen som delte interessene hennes og starte et nytt vennskap.

2) Tør å være sårbar

Å dele egne opplevelser og følelser med andre kan være både utfordrende og risikabelt, men det kan også være en kraftfull måte å styrke forbindelser og øke empati på.

Franco deler sin personlige erfaring med å føle seg sårbar da hun først flyttet til en ny by uten noen venner. Ved å være åpen om sine følelser, klarte hun å bygge relasjoner og etablere et støttesystem.

Hun beskriver hvordan hun gikk til en kafé og møtte en annen amerikaner som var i en lignende overgangsfase, og hun inviterte ham til å delta på et møte senere samme dag. Deretter møtte hun en annen person, som hun også inviterte med på en annen aktivitet. Franco understreker også at det viktigste når du ønsker å knytte vennskap, er å få den andre personen til å føle seg verdsatt, heller enn å imponere dem med din underholdningsevne.

3) Oppsøk aktiviteter der du møter mennesker jevnlig

En av de viktigste strategiene Franco anbefaler, er å søke etter felles aktiviteter eller interesser. Ved å delta i gruppeaktiviteter, kan vi møte likesinnede personer og binde oss over en felles lidenskap. Dette kan innebære å bli med i en klubb, å jobbe som frivillig for en sak vi bryr oss om, eller å delta på arrangementer relatert til en hobby eller interesse.

«Jo mer vi eksponeres for noen, jo mer liker vi dem ubevisst.», sier Franco. Derfor anbefaler forfatteren å bli med i en gruppe eller aktivitet som skjer regelmessig over tid, da dette gir mulighet for gjentatte og uplanlagte interaksjoner og sårbare øyeblikk som gir grunnlag for vennskap. Forfatteren deler også at det er viktig å utvikle eksklusivitet med noen i gruppen, og anbefaler å invitere dem ut for kaffe eller te for å starte vennskapet.

Franco foreslår å finne en gruppe eller klubb knyttet til en hobby eller interesse, for eksempel en løpeklubb eller en bokklubb. Ved å delta i disse aktivitetene kan vi møte andre som deler lidenskapene våre og bygge vennskap rundt dem!

Les om hvordan vi i Ambera tilrettelegger for aktivitet i våre boligprosjekter. 

4) Bruk teknologi til å lette sosiale forbindelser:

Franco understreker også rollen teknologi spiller i å skape sosiale forbindelser. Mens online interaksjoner aldri kan erstatte ansikt-til-ansikt interaksjoner, kan de gi en verdifull start på å bygge relasjoner. Sosiale medieplattformer kan for eksempel hjelpe oss med å koble oss med andre som deler våre interesser eller erfaringer.

Ambera har forstått denne viktige rollen teknologi spiller i å lette sosiale forbindelser, og har derfor utviklet sin egen app for å hjelpe mennesker å bli kjent med hverandre og møtes for sosiale aktiviteter. Ambera-appen gir deg muligheten til å finne grupper og arrangementer i området ditt, og koble deg med andre beboere som deler dine interesser eller hobbyer.

Les mer om Ambera-appen her.


5) Vær åpen for nye opplevelser og perspektiver:

Ved å søke forbindelser med enkeltpersoner fra forskjellige bakgrunner og perspektiver, kan vi utvide våre egne horisonter og lære av andre, og til slutt berike livene våre gjennom vennskap.

Franco understreker viktigheten av å søke forbindelser med individer fra forskjellige bakgrunner og perspektiver. Hun gir et eksempel på en kvinne som ble med i en multikulturell danseklasse og klarte å få nye venner fra ulike bakgrunner.

Å ta skritt for å bygge vennskap som voksen kan være utfordrende, men som Franco påpeker, er det en viktig investering i vår egen velvære og lykke.

Med tålmodighet, innsats og de riktige strategiene kan vi alle finne og opprettholde de vennskapene vi trenger for å trives og lykkes i livet!

Les også om de viktigste faktorene som bidrar til et lykkelig liv.