BLI MED I AMBERA

24. FEBRUAR 2021

Et inspirerende frokostmøte med Plan- og Bygningsetaten i Oslo!

«Jeg gikk fra materiell luksus til sosial luksus», sa beboer Andreas Middelthon i «Gaining by Sharing»-prosjektet, Vindmøllebakken under Plan- og Bygningsetaten i Oslo sitt digitale frokostmøte om «Kollektive boformer» den 21. januar. Frokostmøte var tilknyttet prosjektet «Nye boligkvaliteter», og vi i Ambera satt som tente lys på hvert vårt digitale hjemmekontor – dette hadde vi gledet oss stort til! Vi trekker frem høydepunktene.

Skrevet av Sofie Anthonie Lysø

Møtet ble innledet av Siri Gauthrun, Etatsdirektør i Plan- og Bygningsetaten i Oslo, som markerte utgivelsen av det første av tre temaheftet om kollektive boformer, eller «Sosiale boformer – boliger med deling og nabofellesskap», som har blitt valgt som tittel for heftet.

Oda Ellensdatter Solberg, prosjektleder for «Nye boligkvaliteter» fortalte ytterligere om arbeidet med temaheftet.

Vil du vite mer om hvordan temaheftet ble til?
Les vårt intervju med prosjektleder Oda Ellensdatter Solberg i Plan- og Bygningsetaten her

Et økende behov for nye boalternativer i Oslo

Byråd for byutvikling, Arild Heimstad fortalte om viktigheten av et velfungerende boligmarked, og behovet for nye boalternativer i et raskt voksende Oslo.  

«Den kommende eldrebølgen og det høye antallet enpersonshusholdninger, samt et økende ønske om fleksibilitet og kvaliteter i tilknytning til egen bolig, kan gi et behov for mer sosiale og kollektive løsninger. Dette er det for få tilbud av i dag, og det ønsker Byrådet å gjøre noe med», forteller Heimstad.

Byrådet skal som nevnt i Byrådsplattformen for 2019-2023 jobbe for flere boliger tilpasset nye og alternative boformer, som for eksempel kompaktboliger, kollektiv- og generasjonsboliger, selvbygging og byøkologiske prosjekter – boligtilbud som gjenspeiler mangfoldet og behovet for nye boalternativer.

I den forbindelse, har Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten fått i oppdrag å utforske hva kommunen kan gjøre for å tilrettelegge for alternative boformer i løpet av 2021. De har bedt om å se hvilke eksempler som finnes fra andre byer i andre land samt hvordan ulike løsninger kan boformene kan imøtekomme.

Kilde: https://www.theagilityeffect.com/en/case/oslo-leads-the-way-in-green-and-inclusive-smart-cities/

Varierte boligtilbud i Danmark 

De fikk bistand utover landegrensene for å dele erfaringer rundt bofellesskap – og først ut var Danmark. Her er det per dags dato en sterkere tradisjon for mer varierte boligtilbud, med større innslag av fellesløsninger og ulike former for bofellesskap.

Bofellesskapene i Køge Kyst for 50+

Førstemann ut var Emma Hansson. Hun er arkitekt og partner i Tegnestuen Vandkunsten, og har tegnet bofellesskapet «Broen» i Køge Kyst (en liten by sør for København) for aldersgruppen 50+. Tegnestuen Vandkunsten har en lang tradisjon med bofellesskaper, og vant en konkurranse om å lage en utviklingsplan for Køge.

Det er PensionDanmark og Realdania som har utviklet prosjektet «Broen», som er et bofellesskap for utleie. For å komme godt i gang fra start ble det utviklet et verdiprogram, for å ha et godt grunnlag for å kunne skape bofellesskapet for 50+. Dette er relativt små leieboliger, med store fellesarealer. I verdiprogrammet ligger «Hverdags-fellesskapet» som et viktig element, og man skal føle seg hjemme i felles allrom- og fellesrom.

Det som var interessant å høre var både hvordan de har fokusert på sosial bærekraft, og mangfold i beboersammensetning og boformer. Målet med prosjektet var å kunne tilby boliger til seniorer med ulik betalingsevne.

Kilde: https://bofaellesskab.dk/bofaellesskaber/se-bofaellesskaber/koge-kyst-broen

Videre beveget de seg over fra Danmark til Norge og Stavanger

 «Vindmøllebakken» er et «Gaining by Sharing»-prosjekt, tegnet at Helen & Hard arkitekter. Beboer Andreas Middelthon viste bilder fra bofellesskapet og fortalte om prosjektet og prosessen frem til ferdig bygg, også om dagliglivet fra beboernes perspektiv. Der var meget inspirerende å høre han snakke!

Han starter med å fortelle om at han sammen med sin kone valgte å flytte fra en større penthouse-leilighet vest i Stavanger til øst og til Vindmøllebakken for to år siden. Med et smil sier han «Det var som å flytte fra materiell luksus til sosial luksus».

Prosjektet er bygget med 52 boliger, og 40 av disse er bofellesskapsprosjektet. Her bor det 61 personer i alle aldre. Prosjektet er et medvirkningsprosjekt der beboerne har fått mulighet til å være med i prosessen fra start, for å få et eierskap til prosjektet. I dag stortrives Andreas i prosjektet, og omtaler boformen som «noe for alle». Her har de egne leiligheter, med tilgang til fellesarealer som allrom, amfi, gårdsrom og launch, og storkjøkken. Husmøter, konserter og massevis av aktiviteter arrangeres!

Kilde: helenhard.no/work/vindmøllebakken

Også fra Sveits og England ble det presentert spennende prosjekter

Videre var det Roseli Ferraira fra Zürish sin tur. Hun jobber som kommunikasjonssjef for det sveitiske eiendomsfirmaet Mehr als wohnen, som har bygget «Hunziker Areal» i Zürish. «Mehr als wohnen» betyr på norsk «mer enn å bo», og i prosjektet har 30 boligsamvirker gått sammen om å skape et metakooperativ, som har bygget bygningene i et og samme nabolag, drifter de og leier de ut. Her finnes det både tradisjonelle og nye boformer sammen i en god blanding, både vanlige leiligheter, kollektiver og klyngeleiligheter.  

Det mest interessante var kanskje dette: I en spørreundersøkelse fikk beboerne spørsmål om hvorfor de ønsket å flytte inn. 62% sa at samfunnet og deltakelse var hovedgrunnene. 48% flyttet inn på grunn av attraktiv leilighet, og 42% på grunn av samfunnsansvaret.

Kilde: https://www.zuerich.com/en/visit/attractions/hunziker-areal

New Ground Cohousing i Barnet, London – for kvinner over 50 år

Til slutt var det Maria Brenton, prosjektleder for New Ground Cohousing i Barnet, London som delte sine erfaringer. Dette er et bofellesskap for kvinner, bestående av 26 leiligheter. Prosjektet startet med 26 kvinner som før var spredt, og bodde alene, som i dag bor sammen og styrer miljøet selv. Fordi boformen ikke var kjent i Storbritannia, tok det hele 18 år før det ble satt i gang.

Her har beboerne vært involvert i både utformingen av bygningene, som har gjort at de føler eierskap til boligene. Beboerne flyttet inn i 2016, og kjente hverandre godt fra før (gjennom planleggings- og byggeprosessen). Her bor de i individuelle leiligheter, men med et felleshus og felles hage.

Maria nevnte flere fordeler ved boformen: Folk er lykkeligere, sunnere og mer aktive, og er en ideell modell for et aldrende samfunn!

Kilde: https://righttobuildtoolkit.org.uk/case-studies/new-ground/#

Har du også lyst til å se frokostmøte? Da kan du besøke Plan- og Bygningsetaten sin Facebook-side her.